Projekti


Tekoči projekti

1. Povezava med občutkom skladnosti, kakovostjo življenja in oskrbo odraslih s kronično boleznijo 2023 do 2025 Inštitut za zdravstveno nego
2. NOO ŠI:UM Onesnaženost pitne in odpadne vode z ostanki zdravilnih učinkovin 2023 Študentski projekti
3. NOO ŠI:UM Celiakija in življenje brez glutena 2023 Študentski projekti
4. Digital TRANSition and dIgiTal resIlience in ONcology (TRANSiTON) 2023 do 2025 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
5. Dynamic Digital Skills for Agility and Resilience in Medical and Allied Professions (DDS-MAP) 2023 do 2025 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
6. Uporabnost in vpliv poglobljene tehnologije pri izobraževanju zdravstvenega kadra (VR-VIDEO) 2023 Študentski projekti
7. Moja izbira = Veš, kaj ješ! 2.0 2023 do 2025 Inštitut za balneologijo in klimatologijo
8. ARRS FWO projekt: Obogatitev pogovornih razložljivih metod umetne inteligence v zdravstvu 2023 do 2026 Inštitut za raziskovalno dejavnost
9. Inovativne učne tehnologije za zdravje ljudi in okolja (INOTEH-ZDRAV) 2023 do 2025 Inštitut za balneologijo in klimatologijo, Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
10. Cancer-Understanding Prevention in Intellectual Disabilities (CUPID) 2022 do 2027 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
11. Obogatitev razlag napovednih modelov z uporabo ekstremnih povzetkov zdravstvenih znanstvenih besedil 2022 do 2024 Inštitut za raziskovalno dejavnost
12. Povezava med občutkom koherentnosti, krhkostjo in strategijami upravljanja z življenjem ter kakovostjo življenja odraslih s kronično boleznijo 2022 do 2024 Inštitut za zdravstveno nego
13. »Probiotics in prevention and treatment of diaper dermatitis in children – a double-blind, randomized, placebo-controlled study« (ProDIAPER) 2020 do 2023 Inštitut za raziskovalno dejavnost
14. Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment (a-STEP) 2020 do 2023 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
15. Probiotics in prevention of acute respiratory infections among elderly (Acronym: ProURTI) 2020 do 2023 Inštitut za raziskovalno dejavnost

Zaključeni projekti

1. Erasmus Mundus Design Measures (EMDM) projekt: Design and Implementation of Master Degree in Palliative Care (DSGN-PALL-CARE) 2022 do 2023 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
2. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (SRB) 2020 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
3. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (HRV) 2020 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
4. Testiranje modela zadovoljstva medicinskih sester 2020 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
5. Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 (calohE2) 2020 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
6. Person-centredness in Healthcare Curricula (PCCurric) 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
7. Izboljšanje razumljivosti in napovedne zmogljivosti modelov za oceno tveganja in podporo odločanju v kliničnem okolju 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
8. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018-2021*2022 2018 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
9. Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira! Zagotavljanje zdrave izbire na avtomatih 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
10. Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov na Univerzi v Mariboru 2019-2022 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
11. Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP) 2018 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
12. In vitro evaluation of probiotics for topical use in wound care (PROWOUND) 2019 do 2022 Inštitut za raziskovalno dejavnost
13. Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM) 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
14. Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education (I-BOX) 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
15. Improving Healthcare Students’ Competences for Behaviour Change to Effectively Support Self-care in Chronic Diseases (Train4Health) 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
16. Obremenjenost površin in pripomočkov v zdravstvenih ustanovah z virusom SARS-CoV 2 (akronim: SCREEN) 2021 do 2022 Inštitut za raziskovalno dejavnost
17. Razvoj mobilne aplikacije za učenje temeljnih postopkov oživljanja odrasle osebe (MOBI-TPO) 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
18. LEARNING to Live and Work Together: Improving the Quality of Life for Vulnerable Migrant Students through Integrated Digital Technology Enhanced Support and Transformative Action in Higher Education 2018 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego
19. Povezava med kakovostjo spanja, krhkostjo ter kakovostjo življenja starejših 2018 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
20. Skrb in jasnost vloge ter sistema kot dejavniki zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi 2018 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
21. Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege 2018 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
22. CRP: Analiza arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov 2019 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
23. Evropska noč raziskovalcev 2021 - Znanost za vse« (ZATE) 2021 Inštitut za zdravstveno nego
24. Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih 2020 Inštitut za raziskovalno dejavnost
25. Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO) 2020 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
26. Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO) 2020 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
27. Support for the development of the primary care system in Hungary 2019 do 2020 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
28. Optimizing patient safety through culturally competent simulation-based education with health professionals (SIM-VERSITY) 2017 do 2020 Inštitut za zdravstveno nego
29. Higiena površin v zdravstveni ustanovi in odpornost bakterij proti dezinfekcijskim sredstvom (DEZIREZ) 2019 do 2020 Inštitut za raziskovalno dejavnost
30. Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA) 2019 Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
31. Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK) 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
32. Safe with Science/Varni z znanostjo 2018 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego
33. European Junior Leadership Academy for Student Nurses (RELATE) 2016 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
34. Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs) 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
35. EU Menu: Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology fourth support 2014 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego
36. Podatkovno voden pristop k celostni zdravstveni oceni starostnika 2018 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
37. Percepcija skrbi med slovenskimi in ruskimi študenti zdravstvene nege 2016 do 2018 Inštitut za zdravstveno nego
38. Pregled ponudbe prodajnih avtomatov v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah v Sloveniji 2018 Inštitut za balneologijo in klimatologijo
39. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
40. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
41. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
42. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018 Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
43. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
44. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018 Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
45. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2017 do 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost
46. Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni 2016 do 2017 Inštitut za raziskovalno dejavnost
47. Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo varnost pacientov 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
48. Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2) 2016 do 2017 Inštitut za raziskovalno dejavnost
49. Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK) 2017 Inštitut za raziskovalno dejavnost
50. Science for Life/ Znanost za življenje 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
51. Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
52. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR) 2017 Inštitut za raziskovalno dejavnost
53. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju ARRS - CRP 2015 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
54. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih (SezMiPro) 2017 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
55. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
56. Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
57. Vrednotenje tveganj za zmanjšanje mišično skeletnih obolenj v zdravstvu in ozaveščenost s primeri dobrih praks za obvladovanje absentizma 2015 do 2016 Inštitut za zdravstveno nego
58. Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju 2015 do 2016 Inštitut za zdravstveno nego
59. lnterdisciplinary structure reformation & innovative higher education for new professions–INSTEAP 2012 do 2016 Inštitut za zdravstveno nego
60. Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare 2014 do 2016 Inštitut za raziskovalno dejavnost
61. Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2 2014 do 2016 Inštitut za raziskovalno dejavnost
62. Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem 2014 do 2015 Inštitut za raziskovalno dejavnost
63. Kultura varnosti in kultura skrbi v zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo pacientov 2014 do 2015 Inštitut za zdravstveno nego
64. Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru 2013 do 2015 Inštitut za zdravstveno nego
65. Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu 2013 do 2015 Inštitut za zdravstveno nego
66. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
67. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
68. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
69. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
70. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
71. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
72. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
73. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
74. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Inštitut za raziskovalno dejavnost, Študentski projekti
75. lzboljšanje varnosti pacientov s pomočjo podatkovnega rudarjenja 2012 do 2013 Inštitut za raziskovalno dejavnost
76. Razumljivost predikcijskih modelov v medicini 2012 do 2013 Inštitut za raziskovalno dejavnost
77. Varnost in skrb za paciente v kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester 2012 do 2013 Inštitut za zdravstveno nego
78. Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v čistih prostorih namenjenih čistilcem objektov 2011 do 2013 Inštitut za raziskovalno dejavnost
79. Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene bolnišničnih tekstilij 2012 do 2013 Inštitut za raziskovalno dejavnost
80. Ekološki in higienski postopki pranja bolnišničnih tekstilij 2011 do 2012 Inštitut za raziskovalno dejavnost
81. Napredne raziskovalne metode kot podpora z dokazi podprtem v zdravstvu 2011 do 2012 Inštitut za raziskovalno dejavnost
82. Uvajanje simulacij v poudevanje zdravstvene nege 2011 do 2012 Inštitut za raziskovalno dejavnost
83. Desinfection of hospital textiles and waste water trestment using membrane bioreactor 2010 do 2011 Inštitut za raziskovalno dejavnost
84. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: SMART LAUNDRY-2015 -SMILES 2008 do 2011 Inštitut za raziskovalno dejavnost
85. Breaking the Taboo Two -Developing and testing tools to train the trainer 2009 do 2011 Inštitut za raziskovalno dejavnost
86. Architecture of on-line social services for elderly –OL-SAFE 2009 do 2010 Inštitut za raziskovalno dejavnost
87. Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA) 2009 do 2010 Inštitut za raziskovalno dejavnost
88. lQ - ECES: lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education 2009 do 2010 Inštitut za raziskovalno dejavnost
89. Older people and technological innovations OPT-lN 2009 do 2010 Inštitut za raziskovalno dejavnost
90. Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-generational and multi-sectoral education-PRIMER -ICT 2009 do 2010 Inštitut za raziskovalno dejavnost
91. Joint development of online gerontological master degree programme -GEROM 2007 do 2010 Inštitut za raziskovalno dejavnost
92. Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja 2005 do 2010 Inštitut za raziskovalno dejavnost
93. Computer supported continuous distant learning for health workers -CONDEL 2009 Inštitut za raziskovalno dejavnost
94. Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina -REFINE 2008 do 2009 Inštitut za raziskovalno dejavnost
95. Development of basic and advanced training modules for cleaning service enterprises in order to implement the European Regulation -Hygtrain 2007 do 2009 Inštitut za raziskovalno dejavnost
96. E-education in ecology 2008 Inštitut za raziskovalno dejavnost
97. ePPAC: E-learning platform for palliative care 2008 Inštitut za raziskovalno dejavnost
98. Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses 2008 Inštitut za raziskovalno dejavnost
99. Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, lnequality and Sustainability -Health PRO Elderly 2005 do 2008 Inštitut za raziskovalno dejavnost
100. Healthy nutrition and movement for life protection and life strengthen 2007 Inštitut za raziskovalno dejavnost
101. Complementary treatment of graves' disease by acupuncture, cupping, diet, physical and medical therapy 2007 Inštitut za raziskovalno dejavnost
102. Dietitians lmproving Education Training Standards across Europe - DIETS 2005 do 2007 Inštitut za raziskovalno dejavnost
103. Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU-HOHNEU 2005 do 2007 Inštitut za raziskovalno dejavnost
104. Distant e-learning for nursing education DENED 2006 Inštitut za raziskovalno dejavnost
105. Grundtvig 2: Promoting the lnvolvement of Older People in Partnership Learning Experiences 2005 do 2006 Inštitut za raziskovalno dejavnost
106. Project model -Gerontologic centres 2005 Inštitut za raziskovalno dejavnost
107. Improving Nursing Care for the Elderly Through Better Communication on Primary and Secondary' Level 2005 Inštitut za raziskovalno dejavnost
108. Health Treatment of the Elderly During Hospitalisation and at Home 2005 Inštitut za raziskovalno dejavnost
109. Family, nurse and elderly 2005 Inštitut za raziskovalno dejavnost
110. Caring for the older person: The Development of a »Living Curriculum« 2001 do 2003 Inštitut za raziskovalno dejavnost
111. On demand intranet for nursing education 1999 Inštitut za raziskovalno dejavnost
112. Nursing informatics and computer aide education 1997 Inštitut za raziskovalno dejavnost