Projekti


Tekoči projekti

1. Obremenjenost površin in pripomočkov v zdravstvenih ustanovah z virusom SARS-CoV 2 (akronim: SCREEN) 2021 do 2022 Raziskovalni inštitut
2. Evropska noč raziskovalcev 2021 - Znanost za vse« (ZATE) 2021 Inštitut za zdravstveno nego
3. »Probiotics in prevention and treatment of diaper dermatitis in children – a double-blind, randomized, placebo-controlled study« (ProDIAPER) 2020 do 2023 Raziskovalni inštitut
4. Advancing Social inclusion through Technology and EmPowerment (a-STEP) 2020 do 2023 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
5. Probiotics in prevention of acute respiratory infections among elderly (Acronym: ProURTI) 2020 do 2023 Raziskovalni inštitut
6. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (SRB) 2020 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
7. Testiranje mednarodnega modela zadovoljstva z delom v zdravstveni negi (HRV) 2020 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
8. Testiranje modela zadovoljstva medicinskih sester 2020 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
9. Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 (calohE2) 2020 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
10. Moja izbira = Veš, kaj ješ izbira! Zagotavljanje zdrave izbire na avtomatih 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
11. CRP: Analiza arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov 2019 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
12. In vitro evaluation of probiotics for topical use in wound care (PROWOUND) 2019 do 2022 Raziskovalni inštitut
13. Person-centredness in Healthcare Curricula (PCCurric) 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
14. Student Stress Training e-Mobile Management (SSTeMM) 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
15. Digital Toolbox For Innovation In Nursing Education (I-BOX) 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
16. Improving Healthcare Students’ Competences for Behaviour Change to Effectively Support Self-care in Chronic Diseases (Train4Health) 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
17. Krajša in daljša gostovanja tujih gostujočih visokošolskih učiteljev in strokovnjakov na Univerzi v Mariboru 2019-2022 2019 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
18. Izboljšanje razumljivosti in napovedne zmogljivosti modelov za oceno tveganja in podporo odločanju v kliničnem okolju 2019 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
19. LEARNING to Live and Work Together: Improving the Quality of Life for Vulnerable Migrant Students through Integrated Digital Technology Enhanced Support and Transformative Action in Higher Education 2018 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego
20. Povezava med kakovostjo spanja, krhkostjo ter kakovostjo življenja starejših 2018 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
21. Skrb in jasnost vloge ter sistema kot dejavniki zadovoljstva zaposlenih v zdravstveni negi 2018 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
22. Inovativno učenje in poučevanje v visokem šolstvu (INOVUP) 2018 do 2022 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
23. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru (UM) 2018-2021*2022 2018 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
24. Percepcija skrbi med slovenskimi in kitajskimi študenti zdravstvene nege 2018 do 2021 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut

Zaključeni projekti

1. Financiranje projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih 2020 Raziskovalni inštitut
2. Koristni mikroorganizmi in fermentirana živila - Poznavanje in vpliv na zdravje (FERMICRO) 2020 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
3. Fizikalne obremenitve in posledice prisilne drže pri poklicnih glasbenikih v orkestru (FO-PPD-PGO) 2020 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
4. Support for the development of the primary care system in Hungary 2019 do 2020 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
5. Optimizing patient safety through culturally competent simulation-based education with health professionals (SIM-VERSITY) 2017 do 2020 Inštitut za zdravstveno nego
6. Higiena površin v zdravstveni ustanovi in odpornost bakterij proti dezinfekcijskim sredstvom (DEZIREZ) 2019 do 2020 Raziskovalni inštitut
7. Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA) 2019 Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
8. Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK) 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
9. Safe with Science/Varni z znanostjo 2018 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego
10. European Junior Leadership Academy for Student Nurses (RELATE) 2016 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
11. Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs) 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
12. EU Menu: Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology fourth support 2014 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego
13. Podatkovno voden pristop k celostni zdravstveni oceni starostnika 2018 do 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
14. Percepcija skrbi med slovenskimi in ruskimi študenti zdravstvene nege 2016 do 2018 Inštitut za zdravstveno nego
15. Pregled ponudbe prodajnih avtomatov v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah v Sloveniji 2018 Raziskovalni inštitut
16. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
17. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
18. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
19. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018 Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
20. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
21. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018 Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
22. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2017 do 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
23. Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni 2016 do 2017 Raziskovalni inštitut
24. Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo varnost pacientov 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
25. Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2) 2016 do 2017 Raziskovalni inštitut
26. Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK) 2017 Raziskovalni inštitut
27. Science for Life/ Znanost za življenje 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
28. Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
29. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR) 2017 Raziskovalni inštitut
30. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju ARRS - CRP 2015 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
31. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih (SezMiPro) 2017 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
32. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
33. Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru 2016 do 2017 Inštitut za zdravstveno nego
34. Vrednotenje tveganj za zmanjšanje mišično skeletnih obolenj v zdravstvu in ozaveščenost s primeri dobrih praks za obvladovanje absentizma 2015 do 2016 Inštitut za zdravstveno nego
35. Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju 2015 do 2016 Inštitut za zdravstveno nego
36. lnterdisciplinary structure reformation & innovative higher education for new professions–INSTEAP 2012 do 2016 Inštitut za zdravstveno nego
37. Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare 2014 do 2016 Raziskovalni inštitut
38. Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2 2014 do 2016 Raziskovalni inštitut
39. Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem 2014 do 2015 Raziskovalni inštitut
40. Kultura varnosti in kultura skrbi v zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo pacientov 2014 do 2015 Inštitut za zdravstveno nego
41. Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru 2013 do 2015 Inštitut za zdravstveno nego
42. Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu 2013 do 2015 Inštitut za zdravstveno nego
43. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
44. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
45. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
46. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
47. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
48. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
49. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
50. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
51. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
52. lzboljšanje varnosti pacientov s pomočjo podatkovnega rudarjenja 2012 do 2013 Raziskovalni inštitut
53. Razumljivost predikcijskih modelov v medicini 2012 do 2013 Raziskovalni inštitut
54. Varnost in skrb za paciente v kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester 2012 do 2013 Inštitut za zdravstveno nego
55. Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v čistih prostorih namenjenih čistilcem objektov 2011 do 2013 Raziskovalni inštitut
56. Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene bolnišničnih tekstilij 2012 do 2013 Raziskovalni inštitut
57. Ekološki in higienski postopki pranja bolnišničnih tekstilij 2011 do 2012 Raziskovalni inštitut
58. Napredne raziskovalne metode kot podpora z dokazi podprtem v zdravstvu 2011 do 2012 Raziskovalni inštitut
59. Uvajanje simulacij v poudevanje zdravstvene nege 2011 do 2012 Raziskovalni inštitut
60. Desinfection of hospital textiles and waste water trestment using membrane bioreactor 2010 do 2011 Raziskovalni inštitut
61. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: SMART LAUNDRY-2015 -SMILES 2008 do 2011 Raziskovalni inštitut
62. Breaking the Taboo Two -Developing and testing tools to train the trainer 2009 do 2011 Raziskovalni inštitut
63. Architecture of on-line social services for elderly –OL-SAFE 2009 do 2010 Raziskovalni inštitut
64. Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA) 2009 do 2010 Raziskovalni inštitut
65. lQ - ECES: lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education 2009 do 2010 Raziskovalni inštitut
66. Older people and technological innovations OPT-lN 2009 do 2010 Raziskovalni inštitut
67. Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-generational and multi-sectoral education-PRIMER -ICT 2009 do 2010 Raziskovalni inštitut
68. Joint development of online gerontological master degree programme -GEROM 2007 do 2010 Raziskovalni inštitut
69. Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja 2005 do 2010 Raziskovalni inštitut
70. Computer supported continuous distant learning for health workers -CONDEL 2009 Raziskovalni inštitut
71. Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina -REFINE 2008 do 2009 Raziskovalni inštitut
72. Development of basic and advanced training modules for cleaning service enterprises in order to implement the European Regulation -Hygtrain 2007 do 2009 Raziskovalni inštitut
73. E-education in ecology 2008 Raziskovalni inštitut
74. ePPAC: E-learning platform for palliative care 2008 Raziskovalni inštitut
75. Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses 2008 Raziskovalni inštitut
76. Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, lnequality and Sustainability -Health PRO Elderly 2005 do 2008 Raziskovalni inštitut
77. Healthy nutrition and movement for life protection and life strengthen 2007 Raziskovalni inštitut
78. Complementary treatment of graves' disease by acupuncture, cupping, diet, physical and medical therapy 2007 Raziskovalni inštitut
79. Dietitians lmproving Education Training Standards across Europe - DIETS 2005 do 2007 Raziskovalni inštitut
80. Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU-HOHNEU 2005 do 2007 Raziskovalni inštitut
81. Distant e-learning for nursing education DENED 2006 Raziskovalni inštitut
82. Grundtvig 2: Promoting the lnvolvement of Older People in Partnership Learning Experiences 2005 do 2006 Raziskovalni inštitut
83. Project model -Gerontologic centres 2005 Raziskovalni inštitut
84. Improving Nursing Care for the Elderly Through Better Communication on Primary and Secondary' Level 2005 Raziskovalni inštitut
85. Health Treatment of the Elderly During Hospitalisation and at Home 2005 Raziskovalni inštitut
86. Family, nurse and elderly 2005 Raziskovalni inštitut
87. Caring for the older person: The Development of a »Living Curriculum« 2001 do 2003 Raziskovalni inštitut
88. On demand intranet for nursing education 1999 Raziskovalni inštitut
89. Nursing informatics and computer aide education 1997 Raziskovalni inštitut