Predpisi v javni obravnavi

Pretekli predpisi v javni obravnavi

 

  od do
Osnutek Kodeksa etičnega ravnanja Univerze v Mariboru 24.5.2021 15.6.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG 24.5.2021 15.6.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru 24.5.2021 15.6.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1 24.5.2021 15.6.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov 24.5.2021 15.6.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru A5/2005-2 BB 9.3.2021 23.3.2021
Osnutek Strategije razvoja UM FZV za obdobje 2021 do 2030 in predloga spremembe vizije UM FZV, 20.1.2021 4.2.2021
Osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad UM 12.1.2021 26.1.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 9.12.2020 23.12.2020
Osnutek Pravilnika o izvajanju kliničnega usposabljanja študentov UM FZV 30.9.2020 15.10.2020
Osnutkek Navodil za izdelavo zaključnega dela na 1. stopnji študija na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede 30.9.2020 15.10.2020
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic 17.9.2020 2.10.2020
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o volitvah dekanov članic UM 17.9.2020 2.10.2020
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov 31.8.2020 15.9.2020
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG 10.6.2020 26.6.2020
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti na Univerzi v Mariboru št. 012/2019/1 10.6.2020 26.6.2020
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 6.2.2020 24.3.2020
Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 28.11.2019 13.12.2019
Osnutek sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru 28.11.2019 13.12.2019
Osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede 28.11.2019 13.12.2019
Osnutek navodil za izdelavo zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija naUniverzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede s prilogami. 12.7.2019 5.9.2019
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru 5.6.2019 20.6.2019
Osnutk Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru 23.4.2019 8.5.2019
Osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1 23.4.2019 8.5.2019
Osnutk Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG 23.4.2019 8.5.2019
Osnutek Poslovnika Senata UM FZV 9.3.2019 25.3.2019
Osnutek Sprememb in dopolnitev pravilnika o častnih nazivih, nagradah, priznanjih in pohvalah UM FZV 9.3.2019 25.3.2019
Osnutek Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru 14.1.2019 28.1.2019
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi v MariboruOsnutke Pravilnika o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti na UM 28.11.2018 12.12.2018
Osnutk Pravilnika o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova na Univerzi v Mariboru 14.6.2018 20.9.2018
Osnutek Sprememb Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic UM 9.4.2018 24.4.2018
PDFOsnutek pravilnika o volitvah dekanov članic Univerze v Mariboru 15.3.2018 30.3.2018
Osnutk Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru 8.12.2017 23.2.2018
Osnutk Sprememb in dopolnitev Pravilnika o volitvah rektorja Univerze v Mariboru št. A 12/2006 – 2 BB 20.11.2017 6.12.2017
Osnutk Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru 25.7.2017 8.9.2017
Osnutek Sprememb in dopolnitev Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 21.4.2017 8.5.2017 13:00
Osnutek Priloge 1 Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 21.4.2017 8.5.2017 13:00
Osnutek Meril za izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi v Mariboru 21.4.2017 8.5.2017 13:00
Osnutek Pravilnika o postopku izvolitev v raziskovalne nazive na Univerzi v Mariboru 21.4.2017 8.5.2017 13:00
Osnutek Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede 21.4.2017 8.5.2017 13:00
Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 21.4.2017 8.5.2017 13:00
WordOsnutek Pravilnika o častnih nazivih, nagradah, priznanjih in pohvalah Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede 28.11.2016 12.12.2016
WordOsnutka Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede 9.9.2016 26.9.2016

WordOsnutk Sprememb in dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi v Mariboru

22.6.2016

31.8.2016

WordOsnutk Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev

22.6.2016

31.8.2016

WordOsnutk Poslovnika kakovosti Univerze v Mariboru (verzija 2)

22.6.2016

31.8.2016

WordOsnutka Pravilnika o domskem redu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru

22.6.2016

31.8.2016

ZipOsnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje na UM FZV

10.6.2016

27.6.2016

ZipOsnutek Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju 1. stopnje na UM FZV

10.6.2016

27.6.2016

WordOsnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru

7.12.2015 22.12.2015
WordOsnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na UM - v javni obravnavi do vključno 25.11.2015 10.11.2015 25.11.2015
WordOsnutek Pravilnika o izdelavi zakljucnih del vseh stopenj studija v tujem jeziku na UM - v javni obravnavi do vključno 25.11.2015 10.11.2015 25.11.2015