Predpisi v javni obravnavi

Pretekli predpisi v javni obravnavi

 

  od do
Predlog osnutka pravilnika o določitvi višine osnovne plače raziskovalcev za delo v okviru posebnih projektov nacionalnega značaja na UM 25.1.2024 9.2.2024
Predlog osnutka sprememb in dopolnitev pravilnika o napredovanju zaposlenih UM v plačne razrede 25.1.2024 9.2.2024
Osnutek Pravilnika o delovnem času na Univerzi v Mariboru 6.12.2023 19.12.2023
Osnutek Pravilnika o izplačilu dela plače za delovno uspešnost iz naslova povečanega obsega dela 6.12.2023 19.12.2023
Osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru 9.11.2023 22.11.2023
Osnutek Navodil za izdelavo zaključnega dela na prvi in drugi stopnji študija na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede 6.9.2023 21.9.2023
Osnutek Pravilnika o častnih nazivih, nagradah, priznanjih in pohvalah Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede 6.9.2023 21.9.2023
Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 30.5.2023 13.6.2023
Osnutek Pravilnika o podelitvi nagrad Univerze v Mariboru za pedagoško odličnost 30.5.2023 13.6.2023
Osnutek Sprememb in dopolnitev Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru A5/2005-2 BB 30.5.2023 13.6.2023
Osnutek Pravilnika o merilih in postopku za priznavanje pomembnih umetniških del 30.5.2023 13.6.2023
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede 30.5.2023 13.6.2023
Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 8.12.2022 23.12.2022
Osnutek Splošnega akta stabilnega financiranja znanstvenoraziskovalne dejavnosti Univerze v Mariboru 8.9.2022 23.9.2022
Osnutek Pravilnika o postopkih za oblikovanje, spremljanje in financiranje raziskovalnih programov Univerze v Mariboru 8.9.2022 23.9.2022
Osnutek Pravilnika o postopkih financiranja in ocenjevanja ter spremljanju izvajanja infrastrukturne dejavnosti na Univerzi v Mariboru 8.9.2022 23.9.2022
Osnutek Pravilnika o splošnih pogojih poslovanja knjižnice Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede 8.9.2022 23.9.2022
PREDLOG ZA OBRAVNAVO OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O KREDITNO OVREDNOTENI OBŠTUDIJSKI DEJAVNOSTI NA UM 13.6.2022 30.6.2022
PREDLOG ZA OBRAVNAVO OSNUTKA SPREMEMB IN DOPOLNITEV PRAVILNIKA O OCENJEVANJU KAKOVOSTI NA 13.6.2022 30.6.2022
PREDLOG ZA OBRAVNAVO OSNUTKA PRAVILNIKA ZA PRIDOBITEV IN UPORABO INTERNEGA NAZIVA STROKOVNJAK IZ PRAKSE 13.6.2022 30.6.2022
Osnutek Pravilnika o upravičenosti financiranja mladih raziskovalcev in postopkih za izbiro mentorjev in mladih raziskovalcev 15.4.2022 3.5.2022
Osnutek Navodil za izdelavo zaključnega dela na prvi stopnji študija na UM FZV 17.12.2021 10.1.2022
Osnutek Navodil za izdelavo zaključnega dela na drugi stopnji študija na UM FZV 17.12.2021 10.1.2022
Osnutek Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede 9.9.2021 24.9.2021
Osnutkek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi v Mariboru 22.6.2021 7.7.2021
Osnutek Kodeksa etičnega ravnanja Univerze v Mariboru 24.5.2021 15.6.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG 24.5.2021 15.6.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru 24.5.2021 15.6.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1 24.5.2021 15.6.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov 24.5.2021 15.6.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Meril za vrednotenje dela visokošolskih učiteljev in sodelavcev Univerze v Mariboru A5/2005-2 BB 9.3.2021 23.3.2021
Osnutek Strategije razvoja UM FZV za obdobje 2021 do 2030 in predloga spremembe vizije UM FZV, 20.1.2021 4.2.2021
Osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o podelitvi častnih naslovov, priznanj in nagrad UM 12.1.2021 26.1.2021
Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 9.12.2020 23.12.2020
Osnutek Pravilnika o izvajanju kliničnega usposabljanja študentov UM FZV 30.9.2020 15.10.2020
Osnutkek Navodil za izdelavo zaključnega dela na 1. stopnji študija na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede 30.9.2020 15.10.2020
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic 17.9.2020 2.10.2020
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o volitvah dekanov članic UM 17.9.2020 2.10.2020
Spremembe in dopolnitve Pravilnika o delovanju in sestavi študentskih svetov 31.8.2020 15.9.2020
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG 10.6.2020 26.6.2020
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti na Univerzi v Mariboru št. 012/2019/1 10.6.2020 26.6.2020
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 6.2.2020 24.3.2020
Osnutek sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 28.11.2019 13.12.2019
Osnutek sprememb in dopolnitev Priloge dejavnosti k Statutu Univerze v Mariboru 28.11.2019 13.12.2019
Osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede 28.11.2019 13.12.2019
Osnutek navodil za izdelavo zaključnega dela na 1. in 2. stopnji študija naUniverzi v Mariboru, Fakulteti za zdravstvene vede s prilogami. 12.7.2019 5.9.2019
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o upravljanju s pravicami industrijske lastnine na Univerzi v Mariboru 5.6.2019 20.6.2019
Osnutk Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora zaključnega dela na študijskih programih prve in druge stopnje Univerze v Mariboru 23.4.2019 8.5.2019
Osnutek sprememb in dopolnitev Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru št. 012/2018/1 23.4.2019 8.5.2019
Osnutk Sprememb in dopolnitev Pravilnika o preverjanju in ocenjevanju znanja na Univerzi v Mariboru št. A4/2009-41 AG 23.4.2019 8.5.2019
Osnutek Poslovnika Senata UM FZV 9.3.2019 25.3.2019
Osnutek Sprememb in dopolnitev pravilnika o častnih nazivih, nagradah, priznanjih in pohvalah UM FZV 9.3.2019 25.3.2019
Osnutek Pravilnika o priznavanju znanj in spretnosti v študijskih programih Univerze v Mariboru 14.1.2019 28.1.2019
Osnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi v MariboruOsnutke Pravilnika o kreditno ovrednoteni obštudijski dejavnosti na UM 28.11.2018 12.12.2018
Osnutk Pravilnika o odvzemu strokovnega ali znanstvenega naslova na Univerzi v Mariboru 14.6.2018 20.9.2018
Osnutek Sprememb Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic UM 9.4.2018 24.4.2018
PDFOsnutek pravilnika o volitvah dekanov članic Univerze v Mariboru 15.3.2018 30.3.2018
Osnutk Pravilnika o doktorskem študiju na Univerzi v Mariboru 8.12.2017 23.2.2018
Osnutk Sprememb in dopolnitev Pravilnika o volitvah rektorja Univerze v Mariboru št. A 12/2006 – 2 BB 20.11.2017 6.12.2017
Osnutk Pravilnika o postopku za oblikovanje in delovanje Akademskih zborov članic Univerze v Mariboru 25.7.2017 8.9.2017
Osnutek Sprememb in dopolnitev Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 21.4.2017 8.5.2017 13:00
Osnutek Priloge 1 Meril za volitve v nazive visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev 21.4.2017 8.5.2017 13:00
Osnutek Meril za izvolitve v raziskovalne nazive na Univerzi v Mariboru 21.4.2017 8.5.2017 13:00
Osnutek Pravilnika o postopku izvolitev v raziskovalne nazive na Univerzi v Mariboru 21.4.2017 8.5.2017 13:00
Osnutek Pravilnika o napredovanju zaposlenih Univerze v Mariboru v plačne razrede 21.4.2017 8.5.2017 13:00
Osnutek Sprememb in dopolnitev Statuta Univerze v Mariboru 21.4.2017 8.5.2017 13:00
WordOsnutek Pravilnika o častnih nazivih, nagradah, priznanjih in pohvalah Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede 28.11.2016 12.12.2016
WordOsnutka Pravilnika o postopku priprave in zagovora doktorske disertacije na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede 9.9.2016 26.9.2016

WordOsnutk Sprememb in dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na Univerzi v Mariboru

22.6.2016

31.8.2016

WordOsnutk Pravilnika o postopku izvolitev v naziv visokošolskih učiteljev in visokošolskih sodelavcev

22.6.2016

31.8.2016

WordOsnutk Poslovnika kakovosti Univerze v Mariboru (verzija 2)

22.6.2016

31.8.2016

WordOsnutka Pravilnika o domskem redu stanovalcev Študentskih domov Univerze v Mariboru

22.6.2016

31.8.2016

ZipOsnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o postopku priprave in zagovora magistrskega dela na študijskih programih 2. stopnje na UM FZV

10.6.2016

27.6.2016

ZipOsnutek Pravilnika o postopku priprave in zagovora diplomskega dela na dodiplomskem študiju 1. stopnje na UM FZV

10.6.2016

27.6.2016

WordOsnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o študijskem procesu študentov invalidov Univerze v Mariboru

7.12.2015 22.12.2015
WordOsnutek Sprememb in dopolnitev Pravilnika o ocenjevanju pedagoškega dela in obremenitve študentov na UM - v javni obravnavi do vključno 25.11.2015 10.11.2015 25.11.2015
WordOsnutek Pravilnika o izdelavi zakljucnih del vseh stopenj studija v tujem jeziku na UM - v javni obravnavi do vključno 25.11.2015 10.11.2015 25.11.2015