Bibliografije

Bibliografije raziskovalcev

Knjižnica UM FZV opravlja storitev vodenja bibliografije raziskovalcev v sistemu COBISS za zaposlene na Fakulteti za zdravstvene vede.

Izdelovanje bibliografij v sistemu COBISS poteka v skladu z Organizacijskim navodilom »Izdelovanje in vodenje bibliografij v sistemu COBISS« v okviru priprave na uvedbo standarda ISO 9001:2008.

Avtorji predložijo bibliografu v Knjižnici UM FZV primarni dokument oz. publikacijo in izpolnjen obrazec »Obrazec za izdelavo bibliografij v sistemu COBISS«, ki je na spletni strani knjižnice. Na obrazcu navedejo ustrezno tipologijo zapisa, ki je v skladu z dokumentom Tipologija dokumentov/del za vodenje bibliografij v sistemu COBISS (30. 9. 20216).

Bibliograf pregleda prejete dokumente in obrazec. Na obrazec napiše datum prejetja dokumentov za vnos bibliografskih enot v sistem COBISS. Obrazec se arhivira v knjižnici.

Bibliografske zapise za gradivo, ki ni v knjižnični zbirki knjižnice UM FZV, se izdelajo na osnovi dogovora z avtorjem, kateremu se gradivo po vnosu vrne.

V primeru ko je fakulteta poravnala v celoti stroške udeležbe na konferenci, je avtor dolžan predati zbornik konference v trajno last knjižnice.
Podatki o bibliografskih enotah se izpisujejo iz vzajemne baze podatkov COBIB.SI.

Osebne bibliografije se izdelujejo tudi zunanjim sodelavcem po veljavnem ceniku knjižničnih storitev Univerze v Mariboru.

Obrazec za izdelavo bibliografij v sistemu COBISS,

Tipologija dokumentov za vodenje bibliografij v sistemu COBISS

Izpis bibliografij

Osebne bibliografije preko sistema COBISS  omogočajo pripravo izpisa bibliografije za vsakega avtorja, ki ima zapis v normativni bazi podatkov CONOR.SI in bibliografske enote vnešene v vzajemno bibliografsko bazo podatkov COBIB.SI. Šifra raziskovalca ali evidenčna šifra (9XXXX) tako ni več pogoj za izpis osebnih bibliografij. Evidenčno šifro dodeljuje IZUM le še v izjemnih primerih.

Osebne bibliografije preko sistema SICRIS si še vedno lahko izpišejo tisti avtorji, ki imajo šifro raziskovalca.

 

Izpis osebne bibliografije vam naredimo v knjižnici ali pa si izpis preko spleta naredite sami. Program, ki je dostopen na spletni strani Bibliografije raziskovalcev – online omogoča izpis osebnih bibliografij.