Kultura varnosti in kultura skrbi v zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo pacientov

Znanstvenoraziskovalno sodelovanje med Republiko Slovenijo in Rusko federacijo v letih 2014- 2015 (Bilateralni projekt)

2014- 2015


Vodja projekta na UM FZV: 

  • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Sodelujoči:

  • Asist. Dominika Vrbnjak,
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
  • Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič,
  • Viš. predav. mag. Mateja Lorber,
  • Predav. mag. Barbara Donik.
Datum začetka (in konca): 
2014 do 2015