Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu

Nacionalni projekt (ZZZS)

2013-2014


Vodja projekta: 

  • Doc. dr. Jadranka Stričević

Sodelujoči:

  • Doc. dr. David Haložan
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic 
  • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
  • Doc. Ana Habjanič, Doctor of Health Sciences, Finska
  • Prof. dr. Milan Brumen
  • Doc. dr. Aleš Fajmut
  • Doc. dr. Miljenko Križmarić
  • Doc. dr. Dušan Čelan
  • Prof. dr. ZmagoTurk

Datum začetka (in konca): 
2013 do 2015