Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS

Po kreativni poti do praktičnega znanja

2014


Vodja projekta: 

  • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic

 


Sodelujoči:

  • Vključenih je 10 študentov UM FZV in drugih fakultet Univerze v Mariboru

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2014