Health Treatment of the Elderly During Hospitalisation and at Home

Bilateralni projekt: Slovenija - Bosna in Hercegovina

2003


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Zmago Turk

Sodelujoči:

  •  

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2005