Computer supported continuous distant learning for health workers -CONDEL

Bilateralni projekt: Slovenija - Madžarska

2009


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Peter Kokol

Sodelujoči:

  •  

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2009