lnterdisciplinary structure reformation & innovative higher education for new professions–INSTEAP

EU Tempus projekt

2012-2016


Vodja projekta na UM FZV: 

 • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar


Sodelujoči:

 • Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič
 • Viš. predav. mag. Barbara Donik
 • Asist. Dominika Vrbnjak

 Partner:

 • University of Applied Sciences Muenster, Nemčija (Koordinator)
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
 • Southeast Europe Institute for Advancement in Helth Sciences and Nursing, Kosovo
 • Qeap-Heimerer – University of Applied Sciences, Kosovo
 • Ministry of Edacution, Science and Technology, Kosovo
 • Ministry of Health, Kosovo
 • Faculty of Education – University of Prishtina, Kosovo
 • The Health and Life Sciences University Hall/Tyrol, Avstrija

Datum začetka (in konca): 
2012 do 2016