Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru

2017


Vodja projekta:

  • Prof. dr. Igor Tičar

Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar


Datum začetka (in konca): 
2016 do 2017