Vključevanje študentov v ZRD

Možnost vključevanja študentov v ZRD na UM FZV

Študentje dodiplomskega študijskega programa Zdravstvena nega 1. stopnja in podiplomskih študijskih programov Zdravstvena nega 2. stopnja, Bioinformatika 2. stopnja, in Management v zdravstvu in socialnem varstvu 2. stopnja ter Zdravstvena nega 3. stopnja imajo možnost v času študija raziskovalno sodelovati v znanstvenoraziskovalnem delu na UM FZV.

 

Dekanova nagrada

Študentski projekti

Raziskovalni projekti (2022, 2022, 2021)

Mednarodni projekti (2022, 2021)

Študentski natečaj (2020)

Krkine nagrade (20232022, 2021, 2020)

Talent:UM 2023

Štipendije ASEF (2021, 2020)

Štipendije AdFutura

 

Enotna vstopna točka za sodelovanje študentov v ZRD na UM