Pregled ponudbe prodajnih avtomatov v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah v Sloveniji

Poslovno sodelovane z Republiko Slovenijo, Ministrstvom za zdravje

Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. dr. Sonja Šostar Turk

Sodelujoči:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
  • Viš. predav. mag. Maja Strauss,
  • Asist. dr. Urška Rozman,
  • Asist. Primož Kocbek,
  • Natalija Bohinc (študentka).

Partner:

  • Republika Slovenija, Ministrstvo za zdravje

Datum začetka (in konca): 
2018