Razumljivost predikcijskih modelov v medicini

Bilateralni projekt: Slovenija - Združene države Amerike

2012 - 2013


Vodja projekta: 

  • izr. prof. dr. Gregor Štiglic 

Sodelujoči:

  • Asist. dr. Igor Pernek
  • Prof. dr. Zoran Obradovic

 Partner:

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
  • Temple University, Center for Data Analytics and Biomedical Informatics

Datum začetka (in konca): 
2012 do 2013