Študijski koledar

 

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2019/2020

 

 

ŠTUDIJSKI KOLEDAR ZA ŠTUDIJSKO LETO 2018/2019

 

Pri pripravi študijskega koledarja za študijsko leto 2018/2019 je upoštevan 37. člen Zakona o visokem šolstvu (Uradni list RS, št. 32/12 – uradno prečiščeno besedilo, 40/12 – ZUJF, 57/12 – ZPCP-2D, 109/12, 85/14, 75/16, 61/17 – ZUPŠ in 65/17), 28., 29. in 89. člen Statuta Univerze v Mariboru (Statut UM-UPB12, Uradni list RS, št. 29/2017), Zakon o praznikih in dela prostih dnevih v RS (Uradni list RS, št. 112/05 - UPB, 52/10, 40/12 – ZUJF, 19/15, 83/16).

 

Ponedeljek, 24. september — petek, 28. september 2018 uvajalni teden za bruce
Ponedeljek, 1. oktober 2018 začetek predavanj v zimskem semestru
Sreda, 31. 10. 2018 dan reformacije**
Četrtek, 1. 11. 2018   

 

dan spomina na mrtve (Vsi sveti)**
Ponedeljek, 26. november — petek, 30. november 2018 podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1. stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
Torek, 25. december. 2018 božič**
Sreda, 26. december. 2018 dan samostojnosti in enotnosti**
Četrtek, 27. december 2017 — ponedeljek, 31. december 2018  božično– novoletni prazniki* 
Torek, 1. januar — sreda, 2. januar 2019 novo leto**
Petek, 25. januar 2019 konec predavanj v zimskem semestru
Ponedeljek, 28. januar — petek, 22. februar 2019 zimsko izpitno obdobje
28.01.2019 rektorjev dan*
Petek, 8. februar 2019 Prešernov dan**
Ponedeljek, 25. februar 2019 začetek predavanj v letnem semestru
Ponedeljek, 22. april 2019 velikonočni ponedeljek**
Ponedeljek, 1. april — petek, 5. april 2019 podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1. stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
Ponedeljek, 29. april — petek, 3. maj 2019 prvomajske počitnice*
Torek, 14. maj 2019 dan študentov*
Petek, 14. junij 2019 konec predavanj v letnem semestru
Ponedeljek, 17. junij — petek, 12. julij 2019 poletno izpitno obdobje
Ponedeljek, 10. junij — petek, 14. junij 2019 podelitev diplom VS in UN študijskih programov 1. stopnje ter študijskih programov 2. stopnje
Torek, 25. junij 2019 dan državnosti**
Četrtek, 15. avgust 2019 Marijino vnebovzetje**
Ponedeljek, 19. avgust — petek, 13. september 2018 jesensko izpitno obdobje
Sreda, 18. september 2019 dan Univerze v Mariboru
Ponedeljek, 30. september 2019 konec študijskega leta

 

*pedagoškega procesa prosti dnevi

 

**dela prosti dnevi (prazniki)

 

Opombe: Pedagoški proces se načrtuje na način, da so kontaktne ure v celoti izvedene.