Storitve

Izposoja                    

Knjižnica izposoja knjižnično gradivo na dom in v čitalnico.    

Izposoja na dom

Naenkrat si lahko izposodite 5 enot gradiva.
Vsi, ki pišete diplomsko delo, si lahko naenkrat izposodite 7 enot gradiva.

Izposojevalni rok

 • knjige – 21 dni
 • revije – 21 dni
 • CD-ROM, DVD, VIDEOKASETE - 7 dni (podaljševanje ni možno)
 

Podaljšanje

Rok za vrnitev izposojenih Knjig in revije lahko enkrat podaljšate za 21 dni, če gradivo ni že rezervirano.

Knjižnično gradivo lahko podaljšate, rezervirate ali naročite:

 • ob obisku knjižnice,
 • po telefonu 02 300 47 22 ali
 • preko interneta COBISS > Moja knjižnica. (Geslo za uporabo te elektronske storitve vam dodelimo v knjižnici.)

Rezervacija

Rezervirana knjiga čaka uporabnika 4 dni, revija 3 dni.
Knjižnično gradivo lahko vračate s priporočeno pošiljko po pošti.
Pri prekoračitvi rokov izposoje morate poravnati stroške opomina po veljavnem ceniku.

Pred izdajo potrdila o diplomiranju morate študenti FZV UM vrniti vse gradivo in poravnati obveznosti.

Čitalniško gradivo

Knjižnično gradivo, ki ga lahko pregledujete le v čitalnici:

 • leksikoni,
 • slovarji,
 • atlasi in zemljevidi,
 • diplomska, specialistična in magistrska dela,
 • monografije in zborniki z oznako Č,
 • zadnje številke revij.

Določeno čitalniško gradivo si lahko izposodite v petek in vrnete v ponedeljek ob 8. uri.

Medknjižnična izposoja                    

Knjižnica FZV UM opravlja storitve medknjižnične izposoje za zaposlene delavce FZV UM in za vse slovenske knjižnice.    

Knjižnicam posreduje gradivo iz svojega fonda (knjige in fotokopije člankov).
Naročila sprejema po elektronski in klasični pošti.

Knjižnica ne opravlja medknjižnične izposoje za zunanje uporabnike.
Za vse uporabnike knjižnice razen zaposlenih opravlja medknjižnično izposojo Univerzitetna knjižnica Maribor.

Izposoja iz tujine poteka preko Univerzitetne knjižnice Maribor, Službe za medknjižnično izposojo.

Izobraževanje uporabnikov             

Strateški cilj knjižnice je informacijsko opismenjevanje uporabnikov.

Tutor knjižničar seznanja študente s celotno ponudbo knjižničnih storitev ter nudi pomoč pri iskanju in uporabi informacijskih virov.

Tutorske ure za študente:

Nevenka Balun
E: nevenka.balun@um.si
T: +386 2 300 47 40

Sreda 12:00 – 14:00

Obvezne prijave po e-pošti.

Cenik storitev                        

CENIK KNJIŽNIČNIH STORITEV

Študijsko leto 2023/2024

 

 

Letna članarnina

EUR

Študenti Univerze v Mariboru in dijaki nad 18 let

8,80

Študenti drugih univerz, zavodov in upokojenci

12,20

                                                                                                                                                                                        Drugi uporabniki                     

 

 • Redni, izredni in podiplomski študenti UM plačajo članarino ob vpisu v letnik.
 • Študenti drugih univerz, upokojenci, dijaki in ostali uporabniki plačajo članarino v knjižnici. Velja eno leto od dneva plačila članarine.
 • Letne članarine so oproščeni vsi redno zaposleni in upokojeni delavci Univerze v Mariboru.
 • Brezposelni (z ustreznim dokazilom) in mladina do 18. leta starosti so oproščeni plačila letne članarine.
 • Osebe brez statusa študenta UM plačajo 29,50 EUR ob podaljšanju veljavnosti študentskih storitev na UM in od tega je za knjižnični sistem UM

14,40

 

 

 

 

 

 

 

 

7,04

Članarnina za 3 mesece  

 • Študenti drugih univerz in drugi uporabniki

5,50

Izposojnina

brezplačna

Članska izlaznica

5,00

Opomini

(velja na enoto knjižničnega gradiva)

 
 • PRVI OPOMIN (po 7-ih dneh od poteka roka izposoje)

2,15

 • DRUGI OPOMIN (po 7-ih dneh od prvega opomina)

5,00

 • TRETJI OPOMIN (po 7-ih dneh od drugega opomina)

8,50

 • OPOMIN pred tožbo

15,00

 • TOŽBA

dejanski stroški

Izgubljeno gradivo

cena nadomestnega izvoda in stroški obdelave

Medknjižnična izposoja

 

 • Gradivo iz drugih slovenskih knjižnic

po njihovem veljavnem ceniku

 • Gradivo iz tujine preko UKM

po veljavnem ceniku KISUM-a

Bibliografije raziskovalcev

 • Cena za uro vnosa bibliografskih enot

25,00

Cenik je sprejel Upravni odbor Univerze v Mariboru na 21. redni seji dne  26. 1. 2023.