Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva

2017


Vodja projekta:

  • Prof. dr. Igor Tičar

Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar


MIZŠ
Logo univerze
Datum začetka (in konca): 
2016 do 2017