Raziskovalna dejavnost

Raziskovalna dejavnost Univerze v Mariboru, Fakultete za zdravstvene vede, ki se koordinira preko Raziskovalnega inštituta in Inštituta za zdravstveno nego, se kaže v kvalitetnem raziskovalnem delu in raziskovalcev Fakultete za zdravstvene vede ter uspešnem pridobivanju in izvajanju nacionalnih in mednarodnih projektov na vseh področjih zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Fakulteta za zdravstvene vede aktivno sodeluje v evropskih, nacionalnih, bilateralnih in drugih mednarodnih projektih. Naš cilj je povečati število objav v priznanih mednarodnih revijah s faktorjem vpliva, za kar si bomo še naprej aktivno prizadevali s spodbujanjem raziskovalnega dela, še intenzivnejšim vključevanjem v domače, evropske in mednarodne projekte, izobraževanjem zaposlenih, vključevanjem študentov v raziskovalno delo, kakor tudi s formalnim in neformalnim sodelovanjem z uglednimi tujimi institucijami in strokovnjaki.


HR Excellence in Research

Univerza v Mariboru se zaveda ključnega pomena človeških virov, zato je junija 2009 aktivno pristopila k implementaciji Evropske listine za raziskovalce in Kodeksa ravnanja pri zaposlovanju raziskovalcev (Listina in Kodeks). Strategija »HR Excellence in Research« podpira raziskovalne institucije pri uvedbi in izvajanju določil Listine in Kodeksa v svojih politikah in praksah. Priznanje pa lahko prejmejo le institucije, ki so se občutno približale strategijam in politiki opredeljenim v Listini in Kodeksu.

Na Univerzi v Mariboru smo zelo ponosni, da smo kot prva univerza v slovenskem prostoru pridobili priznanje Evropske komisije za skladnost kadrovske strategije za raziskovalce (Human Resources Strategy for Researcheres – HRS4R) ter dovoljenje za uporabo logotipa »HR Excellence in Research«:

Logo HR