Vizija in poslanstvo

Vizija UM FZV

Vizija Univerze v Mariboru Fakultete za zdravstvene vede je postati globalno primerljiva, prepoznavna in zaželena izobraževalna ter znanstvenoraziskovalna institucija.

 

Poslanstvo UM FZV

Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede izvaja izobraževalno in znanstvenoraziskovalno delo na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved. Razvoj in izvajanje študijskih programov je v interakciji z izvajanjem znanstvenoraziskovalnega dela  in prakse. Izobražuje diplomante, ki se odlikujejo z odličnim znanjem, sposobnostjo refleksije, humanostjo, spoštovanjem, dostojanstvom in odgovornostjo do pacientov, pripadnostjo v timu, profesionalno učinkovitostjo na osnovi teoretičnega, znanstvenega in kritičnega  razmišljanja. Obveza diplomantov,  visokošolskih učiteljev, sodelavcev in raziskovalcev fakultete je prevzemati naloge z vso odgovornostjo, si prizadevati vzdrževati znanje na najvišjem nivoju ter nuditi podporo in sodelovanje sodelavcem  v timih na nacionalnem in v internacionalnem prostoru.

Slogan UM FZV

Z znanjem do zdravja in razvoja.

 

Strategija UM FZV za obdobje 2021 – 2030