CRP: Analiza arhitekturnih rešitev slovenskih zdravstvenih in socialno varstvenih zavodov

Javni razpis za izbiro raziskovalnih projektov Ciljnega raziskovalnega programa »CRP 2019« v letu 2019

Vodja projekta:

 • doc. dr. Branko Gabrovec (NIJZ)

Vodja projekta na UM FZV:

 • Doc. dr. Dominika Vrbnjak / Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Sodelujoči raziskovalci:

 • dr. Marjetka Jelenc (NIJZ)
 • doc. dr. Tit Albreht (NIJZ)
 • Ivana Krsić (NIJZ)
 • Nuša Crnkovič (NIJZ)
 • Robert Potisek (NIJZ)
 • doc. Nande Korpnik (UM FGPA)
 • asist. dr. Vanja Skalicky (UM FGPA)
 • asist. dr. Marko Jaušovec (UM FGPA)
 • prof. dr. Branko Lobnikar (UM FVV)
 • doc. dr. Kaja Prislan (UM FVV)

 


 

Datum začetka (in konca): 
2019 do 2021