Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju

Javni razpis za sofinanciranje projektov Programa Norveški finančni mehanizem 2009-2014 in Programa Finančni mehanizem EGP

2015 - 2016


Vodja projekta:

 • Irena Simčič

Vodji projekta na UM FZV:

 • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

 Sodelujoči:

 • Doc. dr. Mateja Lorber,
 • Viš. predav. mag. Barbara Donik,
 • Viš. predav. mag. Barbara Kegl,
 • Asist. Petra Klanjšek,
 • Aleksandra Lovrenčič,
 • Mojca Tovornik.

Partnerji:

 • Zavod Republike Slovenije za šolstvo (Koordinator)
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 •  Nacionalni inštitut za javno zdravje
 • Univerza v Ljubljani,
 • Institut »Jožef Štefan«
 • Fakulteta za zdravstvo Jesenice

Več na http://www.uzivajmovzdravju.si/

 

eea grants logo
SVRSREKP logo
Uživajmo v zdravju logo
Partnerji
Datum začetka (in konca): 
2015 do 2016