EU Menu: Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology fourth support

2014-2019


Vodji projekta na UM FZV:

 • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

 Sodelujoči:

 • Asist. Dominika Vrbnjak,
 • Asist. Petra Klanjšek.

Partnerji:

 • Nacionalni inštitut za javno zdravje (koordinator)
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 • Institut »Jožef Štefan«
 • Univerzitetni klinični center Ljubljana
 • Pediatrična klinika
 • Univerza v Ljubljani, Biotehnična fakulteta
 • Univerza v Ljubljani, Pedagoška fakulteta
 • Inštitut za nutricionistiko
 • Univerza na Primorskem, Fakulteta za vede o zdravju
EFSA logo
Datum začetka (in konca): 
2014 do 2019