Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem

2014 - 2015


Vodja projekta: 

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic

Sodelujoči:

  • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
  • asist. dr. Igor Pernek,
  • Asist. Dominika Vrbnjak
  • Predav. Anton Koželj
  • Doc. dr. Miljenko Križmarić.

Datum začetka (in konca): 
2014 do 2015