Povezava med kakovostjo spanja, krhkostjo ter kakovostjo življenja starejših

Razpis: Javni razpis za (so)financiranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 01.10.2018 - 30.09.2020*2021

Vodja projekta na UM FZV:

  • Doc. dr. Mateja Lorber


Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
  • Viš. predav. mag. Barbara Kegl,
  • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić,
  • Asist. Zvonka Fekonja,
  • Asist. Sergej Kmetec.

Partner:

  • University of Delaware, College of Health Sciences, Newark, ZDA
Datum začetka (in konca): 
2018 do 2021