Distant e-learning for nursing education DENED

Bilateralni projekt: Slovenija - Združene države Amerike 

2006


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Peter Kokol 

Sodelujoči:

  •  

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2006