Program Erasmus+

 

E+

 

Erasmus+ je program EU za sodelovanje na področju izobraževanja, usposabljanja, mladine in športa ter je namenjen izboljšanju spretnosti in zaposljivosti mladih ter posodobitvi izobraževanja in usposabljanja. Glavni cilj projektov mobilnosti je omogočiti udeležencem pridobitev znanja, spretnosti in izkušenj, ki prinašajo dodano vrednost njihovem izobraževanju ali delu doma.

Program Erasmus+ omogoča študentu, da del rednih študijskih obveznosti na katerem koli nivoju/stopnji oz. ciklu študija (vključujoč pripravo diplomskih, magistrskih ali doktorskih nalog, a izključujoč raziskovalno delo, ki ni neposredna študijska obveznost) namesto na matični fakulteti opravi na partnerski instituciji v tujini.

Študij na partnerski instituciji v tujini mora trajati najmanj 2 meseca in lahko traja največ 12 mesecev. Na razpis se je možno prijaviti do porabe sredstev.

Praksa na instituciji v tujini mora trajati najmanj 2 meseca in lahko traja največ 12 mesecev. Na razpis se lahko prijavite kadarkoli.

Študentu pripada določena finančna podora, ki po dosedanjih izkušnjah zadostuje za kritje stroškov nastanitve, potovanja in prehrane. Sicer je študij v tujini brezplačen, na partnerski fakulteti pa študenti upravičeni do uporabe celotne infrastrukture (knjižnice, računalniki, internet ...).

Študent ima v okviru programa Erasmus+ možnost koristiti mobilnosti do skupaj 12 mesecev na vsaki stopnji študija, pri čemer se lahko udeleži študija in/ali praktičnega usposabljanja tudi večkrat. Erasmus+ program omogoča opravljanje pripravništva v podjetju ali na katerem koli drugem ustreznem delovnem mestu, ki se ga lahko udeležijo mladi diplomanti v obdobju 12 mesecev po diplomi v eni izmed držav, ki sodelujejo v programu Erasmus+.

Več informacij na spodnji povezavi.

 Erasmus  

Erasmus koordinatorica

 

Aleksandra Lovrenčič
E: aleksandra.lovrencic@um.si
T: +386 2 300 47 19


Kontakt:
Lina Kolar
E: lina.kolar@um.si
E: fzv.erasmus@um.si