Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene bolnišničnih tekstilij

Eu projekt: Slovenija - Nemčija - Švica

2012 - 2013


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Sonja Šostar Turk 

Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Sabina Fijan
  • Asist. dr. Urška Rozman
  • Mr. Manfred Mentges
  • Mr. Peter Pestel
  • Mr. Beat Mathis 

 Partner:

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
  • Sedo Treepoint GmbH Neuwies 1
  • Werner Mathis AG

Datum začetka (in konca): 
2012 do 2013