Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju ARRS - CRP

ARRS temeljni CRP (Ciljni raziskovalni program) projekt 

2015 - 2017

Projekt št. V5-1507 je sofinancirala Javna agencija za raziskovalno dejavnost republike Slovenije iz državnega proračuna in Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport.

The authors acknowledge the financial support from the state budget by the Slovenian Research Agency (project No. V5 - 1507) and the Ministry of Education, Science and Sport.


Vodja projekta:

 • izr. prof. dr. Brigita Skela Savič, Fakultete za zdravstvo Jesenice

Vodja projekta na UM FZV: 

 • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Sodelujoči: 

 • Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič
 • Viš. predav. mag. Vida Gönc
 • Asist. Dominika Vrbnjak
 • Viš. predav. mag. Barbara Donik
 • Asist. Zvonka Fekonja

Partnerji:

 • Fakulteta za zdravstvo Angela Boškin (Koordinator projekta)
 • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 • Univerza na Primorskem Fakulteta za vede o zdravju
 • Mednarodna fakulteta za družbene in poslovne študije, Celje
 • Pedagoški inštitut
 • Nacionalni inštitut za javno zdravje

http://www.fzj.si/crp/

Predstavitev poklica medicinske sestre

Datum začetka (in konca): 
2015 do 2017