Tutorstvo

Splošne informacije

Tutorstvo na Fakulteti za zdravstvene vede je utemeljeno z glavnim namenom usmerjanja, vodenja, motiviranja in pomoči študentom. Z željo, da bi poskrbeli za vašo informiranost in bi vam olajšali dostop informacij, smo z letošnjim študijskim letom 2013/2014 začeli z delom ter formirali tim tutorjev študentov in tutorjev učiteljev, ki se medsebojno povezujejo in sodelujejo. Naša želja je, da vas usmerjamo pri vključevanju v učno okolje, vas motiviramo skozi celotno študijsko obdobje,  vam  pomagamo pri razreševanju problemov in poskušamo najti odgovore  na vaša vprašanja. Naš namen je, da bi, se poleg uspešno zaključenega študija tudi osebnostno razvijali in pripravili na bodoče prihodnje izzive v službi in življenju.

Na tej strani lahko najdete naše kontaktne podatke, uradne ure in kje nas lahko poiščete. Dostopni smo vam tudi na Facebook strani kjer lahko najdete različna obvestila ter prav tako zastavljate tutorjem študentom vprašanja.

Tutorstvo izvajamo po Pravilniku o tutorskem sistemu UM FZV . Poznamo več oblik tutorstva. Natančnejše  podrobnosti lahko preberete v Pravilniku o tutorskem sistemu, ki je objavljen na spletni strani  UMFakultete za zdravstvene vede .

Vstopno tutorstvo je predvsem namenjeno študentom 1. letnikov pri adaptaciji v študijsko okolje, grajenju odnosov med študenti, visokošolskimi učitelji in  visokošolskimi sodelavci. Prav tako želimo ponuditi pomoč pri uvajanju v delo na klinični praksi, delu s pacienti  njihovimi svojci in uvajanju v študijske in obštudijske aktivnosti. Gotovo pa vam bo naša pomoč koristila tudi pri  pri organizaciji in pripravi na seminarske vaje  in izpite.

Vsebinsko tutorstvo se izvaja skozi celotno študijsko obdobje z namenom zagotavljanja kvalitete študija in študijske uspešnosti.Vsebinsko tutorstvo zajema: obravnavanje tematike/problematike pri študiju, poglabljanje že osvojenega zananja, krepitev sposobnosti povezovanja in kritičnega vrednotenja, aplikacija teoretičnega znanja v prakso, dodatno pomoč pri razumevanju in osvajanju študijske snovi, svetovanje pri izbirnih predmetih in motiviranje študentov za sprotno delo.

Iztopno tutorstvo se izvaja v 3. letniku in je namenjeno študentom, ki zaključujejo študij pri izbiri teme diplomskega dela, svetovanje o nadaljnjem  izobraževanju, svetovanje in informiranje študentov o možnih poklicnih poteh po zaključku študija.

Idividualno tutorstvo je način dela, pri katerem tutor na tutorskih urah in preko elektronske pošte pomaga, svetuje, usmerja in odgovarja na vprašanja študentom glede študija in obštudijskih dejavnostih.


Pravilnik o tutorskem sistemu na Univerze v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede

Priloge:

 1. Poročilo študenta tutorja s tutorskega srečanja
 2. Poročilo učitelja tutorja s tutorskega srečanja
 3. Poročilo učitelja tutorja o opravljenem individualnem tutorstvu 

Izhodišče za uvedbo tutorskega sistema na UM


Komisija za tutorstvo

Komisija za tutorstvo je delovno telo Senata UM FZV in in šteje pet (5) članov. To so:  

 • koordinator tutorjev študentov,
 • koordinator tutorjev učiteljev,
 • predstavnik Študentskega sveta UM FZV UM, 
 • predstavnik visokošolskih učiteljev in sodelavcev,
 • predstavnik strokovnih služb, zaposlen na področju študijskih dejavnosti.

Mandat članov je 2 (dve) leti.

 Člani Komisije za tutorstvo                     

Člani Komisije za tutorstvo:  

 • Viš. predav. mag. Barbara Donik (koordinatorica tutorjev učiteljev)
 • Gregor ROMIH (koordinatorica tutorjev študentov)
 • Nataša MIKLOŠIČ (predstavnik Študentskega sveta UM FZV )
 • Viš. predav. mag. Anton Koželj (predstavnik visokošolskih učiteljev in sodelavcev)
 • Alenka Marsel (predstavnica strokovnih služb)

Senat UM FZV na podlagi predloga Komisije za tutorstvo potrdi naslednje tutorje študente za enoletno mandatno obdobje od 8. 11. 2018 do 7. 11. 2019:

 • VIKTORIJA MALEK (absolventka, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 • GREGOR ROMIH (absolvent, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 • MOJCA FIFER (absolventka, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 • DOROTEJA SONIČKI (absolventka, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 • SANDRA ANŽIČ (3. letnik, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 • SABINA ČREŠNAR (3. letnik, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 • DONNA ERJAVEC (3. letnik, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 • CLARISA KUZMA (3. letnik, študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega),
 • NEJC CENTRIH (1. letnik, študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega),
 • NATAŠA MIKLOŠIČ (2. letnik, študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega, smer Zdravstvena nega),
 • TIMOTEJ BRUMEC (absolvent, študijski program 2. stopnje Bioinformatika) in
 • JURE ŠKORJA (absolvent, podiplomski študijski program 2. stopnje Bioinformatika).

Mandat tutorja študenta traja eno (1) leto, z možnostjo ponovnega imenovanja.