Založniška dejavnost

Cenik učbenikov

Učbenike lahko kupite:

Učbeniki, kjer cena ni podana, so razprodani. DDV (5,0%) je vključen v ceno.

 

AVTOR in NASLOV UČBENIKA

Leto izida

Cena z DDV v EUR
ŠTUDENTI

Cena z DDV  v EUR
ZUNANJI

 

 

 

 

Rakovec-Felser Z., Medicinska psihologija

1997

3,25

4,23

Cijan R., Osnove zdravstvene zakonodaje

1999

3,38

4,39

Ivanuša A., Železnik D., Osnove zdravstvene nege kirurškega bolnika RAZPRODANO

2000

 RAZPRODANO

Krajnc I., Pečovnik, Balon B., Interna medicina

2000

RAZPRODANO

Rakovec-Felser Z., Zdravstvena psihologija

2002

15,86

20,62

Turk Z., Fizikalna in rehabilitacijska medicina

2002

11,68

15,18

Berčič J., Otorinolaringologija (2. izdaja)

2002

8,34

10,84

Cijan R., Cijan V., Zdravstveni, socialni in pravni vidiki starostnikov

2003

18,78

24,41

Demšar A., Ortopedija

2003

8,76

11,39

Gračner B., Pahor D., Oftalmologija

2003

15,86

20,62

Mičetić-Turk D. in sodelavci, Klinična prehrana

2005

12,52

16,28

Borko E., Ginekologija

2006

16,69

21,70

Grmec Š., Čretnik A., Kupnik D., Oskrba poškodovancev v predbolnišničnem okolju RAZPRODANO

2006

RAZPRODANO

Kladnik-Jenuš B., Farmakologija

2006

14,60

18,98

Manohin A., Križmarić M., Temeljne fizikalne osnove v anesteziologiji

2006

15,86

20,62

Sinkovič A., Ishemična bolezen srca

2006

7,00

9,10

Felc Z., Osnove neonatologije

2008

18,00

23,40

Ivanuša A., Železnik D., Standardi aktivnosti zdravstvene nege (2. izdaja) RAZPRODANO 2008

RAZPRODANO

Kores Plesničar Blanka et al., Duševno zdravje in zdravstvena nega

2011

27,21

35,37

Rebol J., Atlas otoskopije

2011

4,57

5,94

Miljković J., Kožne in spolne bolezni

2013

4,00

5,20

Holc I., Križmarić M., Mekiš D., Klinična patofiziologija nujnih stanj:  izbrana poglavja   2016 45,00 45,00
McKenna Hugh P., Pajnkihar Majda, Murphy Fiona A., Temelji modelov, teorij in prakse zdravstvene nege 2018 31,00 31,00
Trčko Katarina, Kožne in spolne bolezni 2019 15,00 15,00
Gabrovec Branko, Celovito upravljanje nasilja nad zaposlenimi v zdravstvenem in socialnovarstvenem sistemu  

 

2021 12,00   12,00

 

Šostar Turk Sonja ... [et al.]  Kemijski dejavniki tveganja v prehrani 2022 25,00 25,00
Cilar Budler L., Čuček Trifkovič K., Duševno zdravje v napredni praksi zdravstvene nege 2023 10,00 10,00