Inštitut za balneologijo in klimatologijo

Predstojnica

Prof. dr. Sonja Šostar Turk

T: +386 2 300 47 05
E: sonja.sostar@um.si

Osnovo balneologije predstavlja uporaba naravnih faktorjev v zdravstvene namene z mehaničnim, termičnim in kemičnim delovanjem termalnih vod in peloidov ter morske vode. Osnovo klimatologije predstavlja zdravljenje človeškega organizma z vremenskim dražljajem, pri čemer je pomembna nadmorska višina, cirkulacija zraka in vegetacija.

Inštitut za balneologijo in klimatologijo je deloval od leta 2004 na Centru  za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije (CIMRS). Leta 2015 je Inštitut prenesel svojo dejavnost na Fakulteto za zdravstvene vede Univerze v Mariboru. Inštitut za balneologijo in klimatologijo trenutno šteje več članov in občasnih sodelavcev: red. prof. dr. Sonja Šostar Turk (predstojnica), zasl. red. prof. dr. Zmago Turk, dr. med. spec., red. prof. dr. Lučka Kajfež Bogataj (Univerza v Ljubljani), doc. dr. Urška Rozman, red. prof. dr. Marjana Simonič (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo), upokojeni profesor dr. Janez Kraševec, balneolog, dr. med. spec., dr. Ana Golež, dr. med. (Splošna bolnišnica Celje), dr. (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Jerneja Lešnik (Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem, Maribor), dr. Darija Cvikl (Višja strokovna šola za gostinstvo, velnes in turizem Bled), Vesna Viher Hrženjak, dr. med. spec. (Nacionalni laboratorij za zdravje, okolje in hrano).             

Inštitut za balneologijo in klimatologijo omogoča povezavo medicine, raziskovalnih projektov v zdraviliščih in razvoj slovenskega zdravstvenega turizma. Osnovno poslanstvo / cilji inštituta za balneologijo in klimatologijo so:

 • ohraniti in razvijati sodobne rehabilitacijske programe v posameznih zdraviliščih
 • ohraniti ekološko neokrnjeno naravo v naravnih zdraviliščih
 • ločiti kopališko in rehabilitacijsko dejavnost v teh ustanovah
 • povezovanje z mednarodnimi združenji za balneologijo v Evropi in ZDA
 • razvijati znanstveno raziskovalno dejavnost na področju balneologije in klimatologije
 • pedagoško delo na področju balneologije in klimatologije

 

Raziskovalno delo:

 • Napredne metode odstranjevanja antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode, doktorska disertacija mlade raziskovalke
 • Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK), mednarodni projekt
 • Higiena površin v zdravstveni ustanovi in odpornost bakterij proti dezinfekcijskim sredstvom (DEZIREZ), mednarodni projekt
 • Ekspertno mnenje o naravnih zdravilnih dejavnikih lošinjskega območja – Veli in Mali Lošinj
 • Balneološka ocena vrtine MT-7 Moravske Toplice
 • Raziskava in ekspertno mnenje na destinaciji Kranjska Gora