Inštitut za balneologijo in klimatologijo

Predstojnica

Prof. dr. Sonja Šostar Turk

T: +386 2 300 47 05
E: sonja.sostar@um.si

Osnovo balneologije predstavlja uporaba naravnih faktorjev v zdravstvene namene z mehaničnim, termičnim in kemičnim delovanjem termalnih vod in peloidov ter morske vode. Osnovo klimatologije predstavlja zdravljenje človeškega organizma z vremenskim dražljajem, pri čemer je pomembna nadmorska višina, cirkulacija zraka in vegetacija.

Inštitut za balneologijo in klimatologijo je deloval od leta 2004 na  Centru  za interdisciplinarne in multidisciplinarne raziskave in študije (CIMRS). Leta 2015 je Inštitut prenesel svojo dejavnost na Fakulteto za zdravstvene vede UM. Inštitut za balneologijo in klimatologijo trenutno šteje več različnih članov in občasnih sodelavcev: red. prof. dr. Sonja Šostar Turk (predstojnica), zasl. prof. dr. Zmago Turk, asist. dr. Urška Rozman, izr. prof. dr. Marjana Simonič (Fakulteta za kemijo in kemijsko tehnologijo), upokojeni profesor dr. Janez Kraševec, balneolog.

Inštitut za balneologijo in klimatologijo omogoča povezavo medicine, raziskovalnih projektov v zdraviliščih in razvoj slovenskega zdravstvenega turizma. Osnovno poslanstvo / cilji inštituta za balneologijo in klimatologijo so:

 • ohraniti in razvijati sodobne rehabilitacijske programe v posameznih zdraviliščih
 • v  rehabilitacijske programe vključevati koristnosti naravnega dejavnika
 • ohraniti ekološko neokrnjeno naravo v naravnih zdraviliščih
 • ločiti kopališko in rehabilitacijsko dejavnost v teh ustanovah
 • povezovanje z mednarodnimi združenji za balneologijo v Evropi in ZDA
 • razvijati znanstveno raziskovalno dejavnost na področju balneologije in klimatologije
 • pedagoško delo  na področju balneologije in klimatologije

Raziskovalno delo:

 • »Napredne metode odstranjevanja antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode« doktorska disertacija mlade raziskovalke
 • »Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK)« mednarodni projekt
 • »Higiena površin v zdravstveni ustanovi in odpornost bakterij proti dezinfekcijskim sredstvom

(DEZIREZ)« mednarodni projekt

 • Ekspertno mnenje o naravnih zdravilnih dejavnikih lošinjskega območja – Veli in Mali Lošinj