Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2016-2017


Vodja projekta na UM FZV:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic

 Sodelujoči:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Asist. Nino Fijačko,
  • Asist. Petra Klanjšek,
  • Doc. dr. Petra Povalej Bržan.

Partner:

  • Stanford University, ZDA
Datum začetka (in konca): 
2016 do 2017