Optimizing patient safety through culturally competent simulation-based education with health professionals (SIM-VERSITY)

Erasmus+, Strateška partnerstva  2017-2020

Vodja projekta na UM FZV:

  • Viš. predav. mag. Barbara Donik


Sodelujoči:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
  • Viš. predav. mag. Anton Koželj,
  • Asist. Lucija Gosak.

Ostali sodelujoči:

  • Maja Štiglic

Partner:

  • University of Bradford, Velika Britanija
  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija
  • Savonia University of Applied Sciences, Finska
  • University College Cork – Natikonal University of Ireland, Irska

Datum začetka (in konca): 
2017 do 2020