Varnost in skrb za paciente v kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester

Slovenija-Rusija

Bilateralni projekt: 2012-2013


Vodja projekta: 

  • Izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

Sodelujoči:

  • Prof. dr. Sonja Šostar Turk
  • Doc. dr. Sabina Fijan
  • Predav. mag. Barbara Kegl
  • Viš. predav. mag. Mateja Lorber
  • Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič
Datum začetka (in konca): 
2012 do 2013