Architecture of on-line social services for elderly –OL-SAFE

Bilateralni projekt: Slovenija - Finska

2009 - 2010


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Peter Kokol

Sodelujoči:

  •  

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2009 do 2010