Zdravstvena nega (2. st.)

Podiplomski študijski program 2. stopnje ZDRAVSTVENA NEGA

 

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: zapisan pri posamezni smeri študijskega programa


Vodja študijskega programa: Izr. prof. dr. Jadranka Stričević


Smer: ZDRAVSTVENA NEGA

Zdravstvena nega (II. st.)

Smer: URGENTNA STANJA V ZDRAVSTVU

Zdravstvena nega (II. st.)

Smer: GERONTOLOŠKA ZDRAVSTVENA NEGA

Zdravstvena nega (II. st.)

Smer: PREVENTIVNA IN KLINIČNA PREHRANA

Zdravstvena nega (II. st.)

Smer: INTEGRIRANA OBRAVNAVA KRONIČNIH BOLNIKOV

Zdravstvena nega (II. st.)