Zdravstvena nega (2. st.)

Podiplomski študijski program 2. stopnje ZDRAVSTVENA NEGA

 

Trajanje študija: 2 leti (120 ECTS)

Pridobljen strokovni naslov: zapisan pri posamezni smeri študijskega programa


Vodja študijskega programa: Prof. dr. Sonja Šostar Turk

 

Razvoj zdravstvenih ved, globalizacija evropskega in svetovnega prostora zahteva nenehno prilagajanje sistema visokega šolstva in raziskovanja. Od medicinskih sester družba veliko pričakuje, zato je njihovemu izobraževanju potrebno posvetiti posebno pozornost, ki bo skladna s pomembnostjo, odgovornostjo in vse večjo zahtevnostjo njihove vloge. V procesu izobraževanja medicinskih sester je potrebno formulirati stališče, da se njihova funkcija dviga na višjo kakovostno raven vodenja celotnega procesa zdravstvene nege. S svojo dejavnostjo medicinska sestra uresničuje vzgojno funkcijo tako študentov, kakor tudi pacientov in njihovih svojcev, zato je UM Fakulteta za zdravstvene vede oblikovala podiplomski študijski program 2. stopnje Zdravstvena nega. Program predstavlja nadgradnjo dodiplomskega visokošolskega strokovnega študijskega programa Zdravstvena nega in je oblikovan v skladu z bolonjsko deklaracijo.

 

Magistrski študijski program Zdravstvena nega 2. stopnja študentom omogoča poglabljanje znanja na širših strokovnih področjih, usposabljajo za iskanje novih virov znanja na strokovnem in znanstvenem področju, za uporabo znanstvenoraziskovalnih metod v širšem spektru problemov in v novih ali spremenjenih okoliščinah, prevzemanje odgovornosti za vodenje najzahtevnejših delovnih sistemov ter za razvijanje kritične refleksije, socialnih in komunikacijskih zmožnosti za vodenje skupinskega dela.

 


Smer: ZDRAVSTVENA NEGA

Zdravstvena nega (II. st.)

Smer: URGENTNA STANJA V ZDRAVSTVU

Zdravstvena nega (II. st.)

Smer: INTEGRIRANA OBRAVNAVA STAREJŠIH V NAPREDNI ZDRAVSTVENI NEGI

Zdravstvena nega (II. st.)

Smer: PREVENTIVNA IN KLINIČNA PREHRANA

Zdravstvena nega (II. st.)

Smer: INTEGRIRANA OBRAVNAVA KRONIČNIH BOLNIKOV (generacija vpisa 2020/2021); smer INTEGRIRANA OBRAVNAVA KRONIČNIH BOLNIKOV V NAPREDNI ZDRAVSTVENI NEGI (generacija vpisa 2021/2022)

Zdravstvena nega (II. st.)

Smer: MENTALNO ZDRAVJE V NAPREDNI PRAKSI ZDRAVSTVENE NEGE - novo v 2021/2022

Smer: Javno zdravje - novo v 2022/2023