Kakovost

Komisija za ocenjevanje kakovosti (KOK) UM FZV je pristojna za spremljanje, ugotavljanje in zagotavljanje kakovosti študijskih programov, znanstveno-raziskovalnega ter strokovnega dela na UM FZV in pripravo letnega poročila o kakovosti (samoevalvacijsko poročilo).