Inštitut za raziskovalno dejavnost

slika predavalnica 

Predstojnik

Prof. dr. Gregor Štiglic

T: +386 2 300 47 31
E: gregor.stiglic@um.si

Raziskovalna dejavnost Fakultete za zdravstvene vede, ki se koordinira preko Inštituta za raziskovalno dejavnost UM FZV in kvaliteta raziskovalnega dela ter raziskovalcev Fakultete za zdravstvene vede, se kaže predvsem v uspešnosti pri pridobivanju in izvajanju mednarodnih, bilateralnih in nacionalnih projektov na vseh področjih zdravstvenih ved.

 

Inštitut za raziskovalno dejavnost UM FZV skrbi za:

  • Organizacijo in opravljanje znanstveno-raziskovalne dejavnosti
  • Sodelovanje pri pripravi programov znanstveno-raziskovalnega dela UM FZV
  • Sodelovanje pri izobraževanju znanstveno-raziskovalnih kadrov
  • Organizacijo dogodkov, ki zaposlene in študente seznanjajo z znanstveno-raziskovalnim delom na UM FZV
  • Vključevanje študentov v znanstveno-raziskovalno delo
  • Sodelovanje z raziskovalnimi in drugimi organizacijami na raziskovalnem področju
  • Prenos znanstveno-raziskovalnih dosežkov v prakso