Projects


Ongoing projects

 

 

1. Improving interpretability and parformance of risk prediction models for decision support in clinical environments 2019 - 2021
2. LEARNING to Live and Work Together: Improving the Quality of Life for Vulnerable Migrant Students through Integrated Digital Technology Enhanced Support and Transformative Action in Higher Education 2018 - 2021
3. Association between sleep quality, fragility and the quality of life among older adults 2018-2020
4. Care and clarity of role and system as factors of nursing job satisfaction 2018 - 2020
5. National project » Mobility of higher education teachers at the University of Maribor« 2018 - 2021
6. Bilateral project with China »Perceptions of caring among Slovenian and Chinese nursing students« 2018 - 2020
7. Safe with Science 2018 - 2019
8. Bilateral project with USA »Data-driven Approach to Comprehensive Heatlh Assessment in Elderly Care« 2018 - 2019
9. Erasmus+ project »Optimizing patient safety through culturally competent simulation-based education with health professionals (SIM-VERSITY)« 2017 - 2019
10. Erasmus+ project »European Junior Leadership Academy for Student Nurses (RELATE)« 2016 - 2019
11. EU project »EU Menu »Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology fourth support« 2019 - 2019
Latest update: 24. 1. 2019

Past projects

1. Podpora pri testiranju in analizi kurkuminskih formulacij (TEST-AN KURKUMA) 2019 Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
2. Zdravstveno vzgojni pristop s pomočjo sodobne tehnologije pri izvajanju oralne higiene (ZOBEK) 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
3. Safe with Science/Varni z znanostjo 2018 to 2019 Inštitut za zdravstveno nego
4. European Junior Leadership Academy for Student Nurses (RELATE) 2016 to 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
5. Samoocena znanja o paliativni oskrbi v povezavi z duševnim blagostanjem zaposlenih v socialno varstvenih zavodih (PaliOs) 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
6. EU Menu: Support to National Dietary Surveys in Compliance with the EU Menu methodology fourth support 2014 to 2019 Inštitut za zdravstveno nego
7. Podatkovno voden pristop k celostni zdravstveni oceni starostnika 2018 to 2019 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
8. Percepcija skrbi med slovenskimi in ruskimi študenti zdravstvene nege 2016 to 2018 Inštitut za zdravstveno nego
9. Pregled ponudbe prodajnih avtomatov v zdravstvenih in socialno varstvenih ustanovah v Sloveniji 2018 Raziskovalni inštitut
10. Vpliv preventivne vadbe in stabilizatorjev trupa na držo telesa pri obremenitvah (VPV-ST-DT) 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
11. Razvoj sistema za podporo pri napovedovanju multimorbidnega tveganja v referenčnih ambulantah (MULTIREF) 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
12. Spremljanje sladkorne bolezni tipa 2 v domovih za starejše (SONIA) 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
13. Otroci kot CPR ambasadorji - prenos znanja oživljanja do populacije 2018 Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
14. Vpliv tehnik sproščanja na raven stresa in zadovoljstvo z življenjem študentov – AntiStres 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
15. Podpora pri razvoju kurkuminskega pripravka s povišano biološko razpoložljivostjo (KURKUMA PO-BI-RA) 2018 Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
16. Mobilnost visokošolskih učiteljev Univerze v Mariboru 2017 to 2018 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut
17. Odkrivanje naravnih poti razvoja bolezni 2016 to 2017 Raziskovalni inštitut
18. Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo varnost pacientov 2016 to 2017 Inštitut za zdravstveno nego
19. Proučevanje mikroorganizmov in delovanja antimikrobnega premaza na tekstilijah v medicinskem okolju (ANTIMIKROBITEX 2) 2016 to 2017 Raziskovalni inštitut
20. Preučevanje proti antibiotikom odpornih bakterij in odstranjevanje antibiotikov iz bolnišnične odpadne vode (ANTIBIOTIK) 2017 Raziskovalni inštitut
21. Science for Life/ Znanost za življenje 2016 to 2017 Inštitut za zdravstveno nego
22. Javni razpis za izboljšanje procesa internacionalizacije slovenskega visokega šolstva 2016 to 2017 Inštitut za zdravstveno nego
23. Javni razpis financiranja projektnih gostovanj na slovenskih visokošolskih zavodih (217. JR) 2017 Raziskovalni inštitut
24. Zdravstvena nega kot znanstvena disciplina v Sloveniji: mednarodno primerljiv sistem sekundarnega in terciarnega izobraževanja v zdravstveni negi kot temelj raziskav in prispevka znanosti k trajnostnemu družbenemu razvoju ARRS - CRP 2015 to 2017 Inštitut za zdravstveno nego
25. Seznanjenost starejših z mikroorganizmi v probiotičnih prehranskih dopolnilih in izdelkih (SezMiPro) 2017 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
26. Celostni model za zgodnje odkrivanje sladkorne bolezni tipa 2- MODEST2 2017 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
27. Vključevanje gostujočih tujih strokovnjakov in visokošolskih učiteljev v pedagoški proces kot steber razvoja kakovosti procesa internacionalizacije na Univerzi v Mariboru 2016 to 2017 Inštitut za zdravstveno nego
28. Vrednotenje tveganj za zmanjšanje mišično skeletnih obolenj v zdravstvu in ozaveščenost s primeri dobrih praks za obvladovanje absentizma 2015 to 2016 Inštitut za zdravstveno nego
29. Celostni inovativni model za zagotavljanje zdravega življenjskega sloga, s poudarkom na prehranjevanju, gibanju, preprečevanju in obravnavi debelosti pri otrocih, mladostnikih ter odraslih in zmanjševanju neenakosti v zdravju 2015 to 2016 Inštitut za zdravstveno nego
30. lnterdisciplinary structure reformation & innovative higher education for new professions–INSTEAP 2012 to 2016 Inštitut za zdravstveno nego
31. Predicting patient’s future health state: Development and deployment of fast, effective, and interpretable algorithms for healthcare 2014 to 2016 Raziskovalni inštitut
32. Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2 2014 to 2016 Raziskovalni inštitut
33. Eksplorativna analiza smučarskih poškodb na podlagi bolnišničnih odpustnih pisem 2014 to 2015 Raziskovalni inštitut
34. Kultura varnosti in kultura skrbi v zdravstvenih institucijah v korelaciji z varnostjo pacientov 2014 to 2015 Inštitut za zdravstveno nego
35. Internacionalizacija – steber razvoja Univerze v Mariboru 2013 to 2015 Inštitut za zdravstveno nego
36. Funkcionalna ergonomija in razbremenitev delavcev zaposlenih v javnem zdravstvenem sistemu 2013 to 2015 Inštitut za zdravstveno nego
37. Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
38. Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
39. Proučevanje antimikrobnega učinka na tekstilijah za medicinsko okolje (ANTIMIKROBITEX) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
40. Ne-specifična bolečina v hrbtu - profesionalni problem ali stil življenja? (NON-SPECIFIC) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
41. Uporaba respirometra pri detekciji patogenih mikroorganizmov v probiotičnih izdelkih (PROBIORES) 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
42. Sodobna neinvazivna preventivna diagnostika bolezni obtočil 2015 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
43. Uporaba vseprisotnih naprav za zaznavanje fizične aktivnosti zaposlenih 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
44. Razvoj napovednih modelov za oceno možnosti rehospitalizacije pacientov v bolnišničnem IS 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
45. Ergonomski pristopi pri obravnavi starejših odraslih v institucionalnem 2014 Inštitut za zdravstveno nego, Raziskovalni inštitut, Študentski projekti
46. lzboljšanje varnosti pacientov s pomočjo podatkovnega rudarjenja 2012 to 2013 Raziskovalni inštitut
47. Razumljivost predikcijskih modelov v medicini 2012 to 2013 Raziskovalni inštitut
48. Varnost in skrb za paciente v kliničnem okolju v korelaciji z izobrazbo medicinskih sester 2012 to 2013 Inštitut za zdravstveno nego
49. Razvoj primernih hitrih metod za ocenjevanje čistosti in higiene v čistih prostorih namenjenih čistilcem objektov 2011 to 2013 Raziskovalni inštitut
50. Vpeljava biološke aplikacije aparature Morapex za ocenjevanje higiene bolnišničnih tekstilij 2012 to 2013 Raziskovalni inštitut
51. Ekološki in higienski postopki pranja bolnišničnih tekstilij 2011 to 2012 Raziskovalni inštitut
52. Napredne raziskovalne metode kot podpora z dokazi podprtem v zdravstvu 2011 to 2012 Raziskovalni inštitut
53. Uvajanje simulacij v poudevanje zdravstvene nege 2011 to 2012 Raziskovalni inštitut
54. Desinfection of hospital textiles and waste water trestment using membrane bioreactor 2010 to 2011 Raziskovalni inštitut
55. Sustainable measures for industrial laundry expansion strategies: SMART LAUNDRY-2015 -SMILES 2008 to 2011 Raziskovalni inštitut
56. Breaking the Taboo Two -Developing and testing tools to train the trainer 2009 to 2011 Raziskovalni inštitut
57. Architecture of on-line social services for elderly –OL-SAFE 2009 to 2010 Raziskovalni inštitut
58. Analysis of Gene Ranking Algorithms (AGRA) 2009 to 2010 Raziskovalni inštitut
59. lQ - ECES: lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education 2009 to 2010 Raziskovalni inštitut
60. Older people and technological innovations OPT-lN 2009 to 2010 Raziskovalni inštitut
61. Promoting the improvement of elderly ICT skills and well being by inter-generational and multi-sectoral education-PRIMER -ICT 2009 to 2010 Raziskovalni inštitut
62. Joint development of online gerontological master degree programme -GEROM 2007 to 2010 Raziskovalni inštitut
63. Bio-psiho-socialni model kakovosti življenja 2005 to 2010 Raziskovalni inštitut
64. Computer supported continuous distant learning for health workers -CONDEL 2009 Raziskovalni inštitut
65. Reform of Nursing Education in Bosnia and Herzegovina -REFINE 2008 to 2009 Raziskovalni inštitut
66. Development of basic and advanced training modules for cleaning service enterprises in order to implement the European Regulation -Hygtrain 2007 to 2009 Raziskovalni inštitut
67. E-education in ecology 2008 Raziskovalni inštitut
68. ePPAC: E-learning platform for palliative care 2008 Raziskovalni inštitut
69. Computer Supported Continuous Distant Learning for Nurses 2008 Raziskovalni inštitut
70. Evidence Based Guidelines on Health Promotion for Older People: Social determinants, lnequality and Sustainability -Health PRO Elderly 2005 to 2008 Raziskovalni inštitut
71. Healthy nutrition and movement for life protection and life strengthen 2007 Raziskovalni inštitut
72. Complementary treatment of graves' disease by acupuncture, cupping, diet, physical and medical therapy 2007 Raziskovalni inštitut
73. Dietitians lmproving Education Training Standards across Europe - DIETS 2005 to 2007 Raziskovalni inštitut
74. Harmonizing Occupational Health Nursing in the EU-HOHNEU 2005 to 2007 Raziskovalni inštitut
75. Distant e-learning for nursing education DENED 2006 Raziskovalni inštitut
76. Grundtvig 2: Promoting the lnvolvement of Older People in Partnership Learning Experiences 2005 to 2006 Raziskovalni inštitut
77. Project model -Gerontologic centres 2005 Raziskovalni inštitut
78. Improving Nursing Care for the Elderly Through Better Communication on Primary and Secondary' Level 2005 Raziskovalni inštitut
79. Health Treatment of the Elderly During Hospitalisation and at Home 2005 Raziskovalni inštitut
80. Family, nurse and elderly 2005 Raziskovalni inštitut
81. Caring for the older person: The Development of a »Living Curriculum« 2001 to 2003 Raziskovalni inštitut
82. On demand intranet for nursing education 1999 Raziskovalni inštitut
83. Nursing informatics and computer aide education 1997 Raziskovalni inštitut