Molekularne metode za ovrednotenje higiene bolnišničnih tekstilij z uporabo aparata Morapex – Morapex2

(Slovenija-Nemčija-Švica)

2014 - 2016


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Sonja Šostar Turk

Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Sabina Fijan
  • Asist. dr. Urška Rozman

 

 Partner:

  • Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
  • Sedo Treepoint GmbH
  • Werner Mathis AG

Datum začetka (in konca): 
2014 do 2016