Improving Healthcare Students’ Competences for Behaviour Change to Effectively Support Self-care in Chronic Diseases (Train4Health)

Razpis: ERASMUS+ KA203 Strateška partnerstva na področju visokošolskega izobraževanja

Vodja projekta na UM FZV:

 • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic.

Sodelujoči:

 • Doc. dr. Mateja Lorber,

 • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
 • Asist. Nino Fijačko,
 • Asist. Leona Cilar,
 • Viš. predav. dr. Klavdija Čuček Trifkovič,
 • Asist. Lucija Gosak.

Ostali sodelujoči:

 • Aleksandra Lovrenčič.


Partnerji:

 • ESEL - Escola Superior de Enfermagem de Lisboa (Higher School of Nursing of Lisbon), Portugalska (koordinator)
 • The European Students' union, Belgija
 • Instituto Politecnico de Santarem (Polytechnic Institute of Santarém), Portugalska
 • Royal College of Surgeons in Ireland, Irska
 • Stichting Hoger Onderwijs Nederland (Inholland University of Applied Sciences), Nizozemska
 • Universidade de Lisboa (University of Lisbon), Portugalska
 • Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede, Slovenija

Datum začetka (in konca): 
2019 do 2022