Udine - C Network

 Undine

Udine-C Network (Understanding Development Issues in Nurse Educator Careers)

Udine-C je neformalna skupina, ki vzpodbuja prijateljstvo, spoštovanje, izobraževanje in praktično izurjenost ter intelektualno izmenjavo zdravstvenih delavcev, ki jih zanima razvoj raziskovanja v zdravstveni negi v vseh državah članicah. S članstvom ni povezano nikakršno plačilo, razen  pričakovanja, da bodo člani sodelovali v obliki referatov / člankov / virov na naslednjih področjih:

  • raziskovanje v zdravstveni negi,
  • razvojni projekti zdravstvene nege,
  • letna konferenca in sestanki,
  • izmenjava idej, znanja in ljudi

Člani Udine-C se medsebojno podpirajo pri razvoju prakse zdravstvene nege na vseh navedenih področjih.


Clinical practice models in nursing education: implication for students' mobility med najbolj citiranimi članki v letu 2015

Z velikim veseljem sporočamo, da je članek Clinical practice models in nursing education: implication for students' mobility avtorjev B. Dobrowolska, I. McGonagle, C. Jackson, R. Kane, E. Cabrera, D. Cooney-Miner, V. Di Cara, M. Pajnkihar, N. Prlić, A.K. Sigurdardottir, D. Kekuš, J. Wells and A. Palese, ki je nastal v okviru skupine Udine-C (http://udinenetwork.eu/)  med najbolj citiranimi članki v letu 2015: http://onlinelibrary.wiley.com/journal/10.1111/(ISSN)1466-7657/homepage/MostCited.html  

Ponosni smo, da smo v juniju 2016 na Univerzi v Mariboru Fakulteti za zdravstvene vede organizirali sestanek  Udine C skupine in tako pripomogli k tesnejšemu sodelovanja članov ter nadaljnjemu razvoju znanstvenoraziskovalnega dela na področju zdravstvene nege in zdravstvenih ved.

Avtorjem iskreno čestitamo in želimo veliko uspešnega publiciranja tudi v prihodnje.PDFUDINE-C Group - Overview

PovezavaSpletna stran

PDFInformation