Measuring and Comparing Achievements of Learning Outcomes in Higher Education Phase 2 (calohE2)

Razpis: ERASMUS+ KA3 Podpora za reformo politik 2020 - 2022

Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak.

Sodelujoči:

  • Asist. Kasandra Musović,

  • Viš. predav. Nataša Mlinar Reljić.

Ostali sodelujoči:

  • Aleksandra Lovrenčič.

 


Partnerji:

  • Rijksuniversiteit Groningen (University of Groningen), Nizozemska, (koordinator),
  • Universidad de Deusto (University of Deusto), Španija,
  • Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede,
  • ter mnoge druge evropske visokošolske institucije.

Datum začetka (in konca): 
2020 do 2022