Optimizacija ocene tveganja za nastanek sladkorne bolezni tipa 2 (OptimiST2)

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2

2015


Vodja projekta: 

 • izr. prof. dr. Gregor Štiglic, 
 • izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
 • predav. mag. Barbara Kegl,
 • predav. Nataša Mlinar Reljič,
 •  doc. dr. Andraž Stožer (MF UM)
 • Maja Pelcl (Visama d.o.o.),
 • Milena Frankič (Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor)
 • Asist Nino Fijačko

Sodelujoči:

 • Maša Silovšek (FZV UM),
 • Nina Lončarič (FZV UM),
 • Rialda Kovačević (FZV UM),
 • Rosana Turčin (FZV UM),
 • Mojca Pernek (FFA UL),
 • Leon Kopitar (FZV UM),
 • Robert Koprivnik (FERI UM),
 • Helena Blažinčić (FZV UM),
 • Robi Pritržnik (FERI UM)

 Partner:

 • Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede,
 • Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta,
 • Visama d.o.o.
 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Več na http://optimist2.fzv.um.si/  


 

Logo univerze
Partnerji
Datum začetka (in konca): 
2015