»Probiotics in prevention and treatment of diaper dermatitis in children – a double-blind, randomized, placebo-controlled study« (ProDIAPER)

 

Vodja projekta:

 • Zasl. Prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, dr. med.,Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

Vodja projekta na UM FZV:

 • Izr. prof. dr. Sabina Fijan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Sodelujoči:

 • Izr. prof. dr. Nataša Marčun Varda, dr. med., Univerzitetni klinični center Maribor,
 • Tjaša Hertiš Petek, dr. med., Univerzitetni klinični center Maribor,
 • Izr. prof. dr. Uroš Maver, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
 • Asist. dr. Maja Šikić Pogačar, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
 • Asist. Petra Klanjšek, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 • mag. Anita Frauwallner, Institut Allergosan, Graz, Avstrija

Partnerji:

 • Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
 • Univerzitetni klinični center  Maribor
 • Institut Allergosan, Graz, Avstrija

Datum začetka (in konca): 
2020 do 2023