Medpoklicno sodelovanje medicinskih sester in zdravnikov za boljšo varnost pacientov

Javni razpis za sofinanciranje znanstvenoraziskovalnega sodelovanja med Republiko Slovenijo in Združenimi državami Amerike v letih 2016-2017


Vodja projekta na UM FZV:

  • Prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar

 Sodelujoči:

  • Izr. prof. dr. Gregor Štiglic,
  • Doc. dr. Dominika Vrbnjak,
  • Asist. Nino Fijačko,
  • Asist. Petra Klanjšek,
  • Viš. predav. mag. Vida Gönc.

Partnerji:

  • St. John Fisher College, Wegmans School of Nursing, ZDA
Datum začetka (in konca): 
2016 do 2017