Higiena površin v zdravstveni ustanovi in odpornost bakterij proti dezinfekcijskim sredstvom (DEZIREZ)

Vodja projekta:

 • Prof. dr. Sonja Šostar Turk.

Sodelujoči:

 • Doc. dr. Urška Rozman,
 • Doc. dr. Darja Duh,
 • Mojca Cimerman, univ.dipl.mikrobiolog.

 


Partnerji:

 • Nacionalni laboratorij za zdravje okolje in hrano, Maribor,
 • Univerzitetni rehabilitacijski inštitut Republike Slovenije – SOČA,
 • Sanlas Holding GmbH, Avstrija,
 • Univerzitetni klinični center Maribor.

Vključeni študenti:

 • Edisa Odobašić (ZN I)
 • Sanja Kolman (ZN I)
 • Marko Pušnik (ZN II)

 

Datum začetka (in konca): 
2019 do 2020