lQ - ECES: lmproving the Quality of Elderly Care by E-learning and Simulation based education

Bilateralni projekt: Slovenija-Združene države Amerike

2009 - 2010


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Peter Kokol

Sodelujoči:

  •  

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2009 do 2010