Uporaba mobilne tehnologije za podporo samoobvladovanju sladkorne bolezni (GlucoWatch)

Po kreativni poti do praktičnega znanja 2

2015


Vodja projekta: 

 • doc. dr. Petra Povalej Bržan,
 • izr. prof. Dr (Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske) Majda Pajnkihar,
 • Asist. Petra Klanjšek,
 • doc. dr. Andraž Stožer (MF UM)
 • Marjan Gomolj (PRONID d.o.o.),
 • Sašo Mađarić (BINTEGRA d.o.o.).

Sodelujoči:

 • Marko Zajko (FZV UM),
 • Venera Gligoroska (MF UM),
 • Denis Kranjc (FERI UM),
 • Vinko Šmid (FERI UM),
 • Miha Kelemen (FERI UM),
 • Nik Orter (FERI UM),
 • Katja Budja (FZV UM),
 • Eva Rotman (FZV UM),
 • Klemen Polanec (FERI UM)

 Partner:

 • Univerza v Mariboru Fakulteta za zdravstvene vede,
 • Univerza v Mariboru Medicinska fakulteta,
 • PRONID d.o.o.,
 • BINTEGRA d.o.o.

Logo univerze
Partnerji
Datum začetka (in konca): 
2015