Family, nurse and elderly

Bilateralni projekt: Slovenija - Srbija

2002


Vodja projekta: 

  • Prof. dr. Zmago Turk 

Sodelujoči:

  •  

 Partner:

  •  
  •  

Datum začetka (in konca): 
2005