Probiotics in prevention of acute respiratory infections among elderly (Acronym: ProURTI)

 

Vodja projekta:

 • Izr. prof. dr. Sabina Fijan, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede

Sodelujoči:

 • Zasl. Prof. dr. Dušanka Mičetić Turk, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
 • Prim. Izr. prof. dr. Ksenija Tušek-Bunc, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
 • Prim. doc. dr. Jernej Završnik, Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
 • Asist .dr. Maja Šikić Pogačar, Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta
 • Viš. predav. mag. Maja Strauss, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 • Doc. dr. Mateja Lorber, Univerza v Mariboru, Fakulteta za zdravstvene vede
 • mag. Anita Frauwallner, Institut Allergosan, Graz, Avstrija
 • Dr. Adolf Heschl; , Institut Allergosan, Graz, Avstrija
 • Dr. Verena Stiegelbauer, Institut Allergosan, Graz, Avstrija

Sodelujoči študenti UM FZV:

 • Benjamin Habinc, Visokošolski študijski program 1. stopnje Zdravstvena nega

Partnerji:

 • Univerza v Mariboru, Medicinska fakulteta

 • Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor
 • Institut Allergosan, Graz, Avstrija

Datum začetka (in konca): 
2020 do 2023